Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Неоромантизм в українській літературі ХХ ст.

Категорія: Реферати | Четвер, 10 травня 2018, 11:32 | Перегляди: 232 |

неоромантизм в українській літературіРеферат з української літератури на тему: Неоромантизм в українській літературі ХХ ст. 

План:

Вступ

1. Передумови появи неоромантизму в українській літературі

2.  Визначальні риси неоромантизму в українській літературі

3. Неоромантизм в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ ст.

4. Стильові особливості творчості українських неоромантиків  ХХ ст.

 Висновки

Список використаної  літератури

Детальніше про реферат на тему:  Неоромантизм в українській літературі ХХ ст. Кількість сторінок - 22, список літератури - 13, ціна роботи - за домовленістю. Замовити реферат: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВСТУП

Поняття неоромантизм було загальноприйнятим у європейському літературознавстві на кінець ХІХ століття. Осмислення цього питання  в українському літературознавстві простежується вже у працях Лесі Українки, яка практично вперше звернулася до його розгляду. Пізніше вказану проблему опрацьовували М.Вороний, М.Євшан, В.Панейко, І.Франко, С.Єфремов. Неоромантизм також досліджувався у працях З. Ґеник-Березовської, Т. Гундорової, О. Демчука, А. Казіна, Н. Шумило, Д. Царика та ін. 

Але на сьогодні не можна впевнено сказати, що літературознавство змогло виробити більш-менш чітку концепцію неоромантизму, оскільки з наявних досліджень не завжди зрозуміло, чи маємо справу з принципово новим літературним напрямом (течією, стилем, творчою системою, творчим методом), чи йдеться передусім про певні традиції епохи романтизму. Очевидно, що повне розв’язання цього питання – справа майбутнього, яке, однак, має бути вирішене українським літературознавством найближчим часом, особливо коли йдеться про нову концепцію історії української літератури. 

 Отже, існування неоромантизму як літературного явища є до сьогоднішнього дня дискусійною проблемою.

Актуальність теми реферату зумовлена потребою проаналізувати концепцію неоромантизму в українській літературі ХХ ст. 

Мета реферату: полягає у спробі визначити особливості становлення філософії неоромантизму в українській літературі ХХ ст., а також з’ясувати світоглядні параметри неоромантичного розуміння людини.

Завдання реферату:

-дослідити передумови появи неоромантизму в українській літературі;

-проаналізувати  визначальні риси неоромантизму в українській літературі;

-виявити стильові особливості творчості українських неоромантиків  ХХ ст. 

 ВИСНОВКИ    

   Стильова течія модернізму, що виникла в українській літературі на кінець ХІХ – початку ХХ ст, названа Лесею Українкою «новоромантизмом». Зі «старим» романтизмом неоромантизм ріднить порив до ідеального, виняткового. Неоромантики відкинули раціоцентризм, матеріалістичне сприйняття світу, на перше місце поставили чуттєву сферу людини, емоційно-інтуїтивне пізнання.  Неоромантизм  в українській літературі започаткували Л.Українка та О.Кобилянська. У цьому стилі працювали також Дніпрова Чайка, М. Чернявський, О. Турянський, М. Хвильовий, Ю. Яновський та ін. 

 Визначальні риси неоромантизму: 

-неоромантики змальовували переважно не масу, а яскраву, неповторну індивідуальність, що вирізняється з маси, бореться, — часом попри безнадійну ситуацію, — зі злом, зашкарублістю, сірістю повсякдення; 

-герої неоромантиків переймаються тугою за високою досконалістю у всьому, характеризуються внутрішнім аристократизмом, бажанням жити за критеріями ідеалу, а не буднів; 

-головна увага зосереджувалася на дослідженні внутрішнього світу людини, через який неоромантики намагалися зазирнути у світ духовний; 

-зовнішні події (також і соціальні) у творах неоромантиків відступають на задній план; 

-неоромантики часто вдаються до умовних, фантастичних образів, ситуацій, сюжетів; 

-відмова від типізації, натомість застосування символізму. 

Неоромантизм як  тип художньої свідомості в Україні почав утверджуватися майже водночас із його становленням, а відтак і продуктивним розвитком у західноєвропейській літературі та мистецтві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Агєєва В.П. Українська імпресіоністична проза. - К.: Інститут літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ, 1994. - 159 с.

2.Гундорова Т. Неоромантичні тенденції творчості О. Кобилянської [Текст] / Т.Гундорова // Радянське літературознавство. – 1988. – No11. – С.32–42.

3.Гундорова Т. Проявлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. / Тамара Іванівна Гундорова. – Львів: Літопис, 1997. – 297 с.

4.Заїка Т. Дискурс неоромантизму в літературному процесі України кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Т.П. Заїка // Гілея : науковий вісник – К. : Вид-во «Гілея», 2013. – Вип. 74 (№ 7). – С. 300–303.

5.Історія української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Текст] / [за ред. П.Хропка]. – К.: Вища школа, 1991. – 245 с.

6.Лебедівна Л. І. Західноукраїнська проза 20-30-х років ХХ століття: проблема неоромантизму (О. Турянський, Р. Купчинський, А. Чайковський, А. Лотоцький, Б.-І. Антонич, К. Гриневичева) [Текст] : автореферат... канд. філологічних наук, спец.: 10.01.01 - українська література / Лебедівна Л. І. – К. : Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2007. – 20 с.

7.Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т. Гром’яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. - К.: ВЦ «Академія», 2007.- 752 с.

8.Лубчак В.М. Південноукраїнські літературні альманахи кінця XIX - початку XX століття в контексті розвитку української літератури [Текст]: автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.01 / Лубчак Вадим Миколайович; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.

9.Майборода Н. Про періодизацію української літератури ХІХ – початку ХХ століття / Н.В. Майборода // Літературознавчі та лінгвістичні студії. – Дрогобич: Коло, 2006. – С. 65-80.

10.Рева Л. Проблеми розвитку неоромантизму в літературній критиці XX століття / Л. Рева // Науковий вісник Миколаїв¬ського державного університету: Філологічні науки. Збірник наукових праць. - 2009. - Випуск 22. - С.151 - 157.

11.Хороб С. Українська модерна драма кінця ХІХ — початку ХХ століття (Неоромантизм, символізм, експресіонізм). — ІваноФранківськ: Плай, 2002. — 414 с.

12.Чаплінська О.В. Світоглядні параметри розуміння людини в українському неоромантизмі / О. В. Чаплінська // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. - 2006. - Вип. 26. - С. 3-6.

13.Чумаченко О.А. Неоромантизм української літератури і мистецтва 1920-х років: до проблеми критичного осмислення / О. А. Чумаченко // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен.держ. гуманіт. ун-ту.-Вип. 19. Т. 2  - 2013. - С. 82 – 86.

Замовити реферат на тему: Неоромантизм в українській літературі ХХ ст. 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Замовити реферат з української літератури

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: