Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Сутність соціального проектування

Категорія: Реферати | Четвер, 16 листопада 2017, 16:12 | Перегляди: 913 |

соціальне проектуванняРеферат з соціальної педагогіки на тему: Сутність соціального проектування

ПЛАН:

ВСТУП

1. Фактори, що обумовлюють неоднозначність і складність процесу соціального проектування 

2. Аспекти сутності соціального проектування

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 Вступ. Однією з особливостей професійної діяльності соціального педагога та соціального працівника є пошук нестандартних рішень для розв’язання різноманітних соціальних проблем. Проте, кожна ідея, ініціатива потребують обґрунтування, підтримки певних організацій чи впливових осіб, відшукування коштів на реалізацію тощо. Це пов’язано з звертаннями в різні соціальні інституції, участю в конкурсах, що, в свою чергу, вимагає аргументованих пояснень, формулювання конкретних цілей та завдань, опис видів діяльності логічно викладених та відповідно оформлених. Все це є складовими проектної діяльності як невід’ємної частини реалізації соціальних ініціатив на різних рівнях (державному, регіональному, локальному). 

     Тому соціальні педагоги/працівники мають володіти навичками проектування, прогнозування та моделювання як базовим інструментарієм проектної діяльності на всіх рівнях. Цей інструментарій динамічно розвивається і є системою знань, що використовується у світовій практиці розробки та впровадження ефективних соціальних проектів та програм.

    Успішність самореалізації особистості в сучасних умовах залежить від готовності особистості до самостійної пізнавальної та дослідницької діяльності, безперервного навчання, вибудовування гнучкої траєкторії власного особистісного та професійного розвитку, володіння проектними технологіями. Виконанню даних умов сприяє соціальне проектування, спрямоване на «змістовні та структурні зміни в соціокультурному середовищі і в основних сферах життєдіяльності особистості, створення умов успішної самореалізації особистості за рахунок оптимізації її способу життя, форм і способів взаємодії з середовищем».

Мета дослідження: дослідити сутність процесу соціального проектування.

Завдання дослідження:

-з’ясувати фактори, що обумовлюють неоднозначність і складність процесу соціального проектування;

-визначити аспекти сутності соціального проектування.

1.Фактори, що обумовлюють неоднозначність і складність процесу соціального проектування

       Соціальне проектування - це проектування соціальних об'єктів, соціальних якостей, соціальних процесів і відносин. На відміну від проектування таких об'єктів, при зміні яких не враховується суб'єктивний фактор, при проектуванні соціальних об'єктів цей фактор повинен враховуватися якнайповніше. Суб'єктивні фактори залежать від стану проектанта, його індивідуальних особливостей, а також рівня підготовки до даного виду діяльності. Особливості суб’єктивних  факторів мають ураховуватися при організації процесу соціального проектування. 

       Облік суб’єктивного фактору багато в чому зумовлює специфіку соціального проектування. При цьому в підстави соціального проектування повинні бути закладені такі параметри: 

-Суперечливість соціального об'єкта; 

-Багатовекторність розвитку соціального об'єкта; 

-Неможливість опису соціального об'єкта кінцевим числом термінів будь-якої соціальної теорії (принципова формалізації); 

-Багатофакторність буття соціального об'єкта; 

-Наявність великої кількості суб'єктивних складових, що визначають співвідношення належного і сущого у відношенні розвитку соціального об'єкта;

-суб'єктивні чинники формування соціального очікування, соціального прогнозу і соціального проектування; 

-Фактори, що визначають різні критерії оцінки зрілості розвитку соціального об'єкта. 

   Перераховані вище фактори не є кінцевим списком причин, що визначають специфіку та складність  соціального проектування. Вони лише є системою тих параметричних рис, які характеризують те, що проектування соціальних об'єктів корінним чином відрізняється від проектування таких об'єктів, які не володіють зазначеними рисами.

   Отже, соціальне проектування — це складна, творча діяльність, яку спрямовано на вибір найліпшого варіанта майбутніх дій для досягнення основної мети. Воно конструює модель соціальної системи, яка будується, визначає її соціальні характеристики. До проектування, як правило, залучається велика кількість найкваліфікованіших фахівців, бо в цьому процесі багато що залежить від особистості проектанта, його здатності грамотно й нестандартно мислити.

  Суб'єкти соціального проектування - різні носії управлінської діяльності, як окремі особистості, так і організації, трудові колективи, соціальні інститути й т.ін., що ставлять своєю метою організоване, цілеспрямоване перетворення соціальної дійсності.

 Об'єктами  соціального проектування можуть бути соціальні інститути, явища, процеси. Проектування може бути зв'язане з удосконаленням функцій таких соціальних інститутів, як економіка, політика, освіта тощо, зі створенням умов для ефективної діяльності в будь-якій сфері, у тім числі трудовій.

      Отже, соціальне проектування обслуговує всі види діяльності людини, проте лише за системного підходу та врахуванні суб’єктивних факторів можливе оптимальне проектування суспільних явищ і процесів. У цьому й полягає особливість   та складність соціального проектування - воно охоплює всі види суспільної життєдіяльності на різних її рівнях: організація, район, місто, область, країна в цілому.

Соціальне проектування має орієнтуватися не на суб'єктивні бажання, а на знання об'єктивних законів соціального розвитку, на наукові методи — використання матриці ідей, уходження в роль, методи аналогій, асоціацій, повної реорганізації тощо. Результат соціального проектування - це науково обгрунтовані визначення варіантів планового розвитку нових соціальних процесів і явищ. 

2. Аспекти сутності соціального проектування

        Соціальне проектування – це науково-теоретична і одночасно практична діяльність по створенню проектів розвитку соціальних систем, інститутів, об’єктів на основі соціального передбачення, прогнозування та планування їх соціальних якостей і властивостей. Це дає можливості керувати соціальними процесами і є вираженням того нового, що характеризує тенденції соціального розвитку. Тому соціальне проектування пов’язане з інноваційною діяльністю і впровадженням соціальних інновацій. 

    Соціальне проектування – це проектування соціальних об’єктів, якостей, процесів і відношень. В основу соціального проектування мають бути закладені такі параметри: 

− суперечливість соціального об’єкту; 

− багатовекторність розвитку соціального об’єкту;

 − множинність факторів його буття; 

− суб’єктивні складові формування соціального очікування та прогнозу;

 − фактори, що визначають різні критерії оцінки соціального об’єкту.         

   Основною метою соціального проектування як специфічної управлінської діяльності є створення проектів. Проект – сукупність скоординованих дій із певними точками відліку та закінчення з метою досягнення певних цілей із встановленими строками, витратами та параметрами виконання. Тобто проект дозволяє рухатися від ідей до дії, певним чином структуруючи етапи цього процесу. Він завжди реалізується в певному соціальному, територіальному та часовому просторах, тому сприяє змінам у соціальному середовищі як результату колективної діяльності.

  Проект може існувати у двох різновидах: 

- як складова частина програми економічного та соціального розвитку, яка визначає основні цілі та завдання, що належать до соціальної сфери, та мають бути виконані в запланований період, а також головні засоби та шляхи їх здійснення; 

- як самостійний варіант вирішення локальної проблеми конкретної цільової групи певного соціального середовища. 

    Програма – це сукупність проектів і/або різних заходів, об'єднаних спільною метою і умовами їх виконання. Проект – це сукупність завдань і заходів, спрямованих на досягнення запланованої мети.

     Соціальний проект – сконструйоване соціальне нововведення, метою якого є створення, модернізація чи підтримка в середовищі матеріальної або духовної цінності, яка має просторово-часові та ресурсні обмеження і вплив якої на людей визнається позитивним за своїм соціальним значенням. На думку М.С. Коган, соціальний проект – це опис конкретної ситуації, котра може бути поліпшена засобами реалізації певної системи методів та послідовних кроків їх використання. 

     Об’єктами соціально-педагогічного проектування є: 

•соціально-культурне середовище (створення сприятливого соціокультурного простору та оптимізація умов саморозвитку особистості; 

•соціальної групи, території в цілому); 

•спосіб життя (підтримка окремих видів та напрямів діяльності особистості, які сприяють зростанню якісних показників життя); 

•сфери життєдіяльності особистості (освітня, дозвіллєва, навчальна, виробнича, спортивна, інформаційна тощо). 

Тому соціально-педагогічний проект – це сконструйоване соціальне нововведення метою якого є вдосконалення педагогічних процесів (розвитку, освіти, виховання, соціального становлення особистості) у певних соціокультурних умовах. Соціальні проекти можуть бути спрямовані на: створення умов для розвитку соціальності суб’єкта (особистості, групи); самореалізації особистості в основних сферах її життєдіяльності; забезпечення сприятливих умов для соціалізації особистості в різних сферах соціального середовища; вирішення чи мінімізацію неспритливих умов соціалізації особистості. 

   Означені підходи до класифікації проектів дозволяють визначити базові ознаки соціальних проектів. До таких ознак зараховують: 

1. Цілепокладання (відображеня міркування розробників проекту щодо того, яким в ідеалі мав би бути результат діяльності); 

2. Соціально-детерміновану (наявність у суспільному життї ситуації, яка потребує вирішення шляхом нововедень та окремих змін); 

3. Часову (кожний соціальний проект має свій початок та закінчення, яке може бути стартом для для продовження наступного етапу проекту чи його фінішем); 

4. Територіальну (чітко визначені регіони та населені пункти, у яких проводяться проектні заходи); 

5. Соціально-інституційну (заклади, організації, установи, в яких проводяться проектні заходи); 

6. Інноваційну (наявність нових ідей, підходів, технологій вирішення соціальної проблеми на певному рівні); 

7. Ресурсну ( затверджена специфікація та графік використання ресурсів (фінанси, люди, обладнання тощо); 

8. Організаційну (наявність певної організаційної структури з урахуванням масштабності проекту). 

9. Соціально-інформаційну (кожний соціальний проект містить компонент інформування громадськості про проектні заходи та їх вплив на зміну ситуації). 

   Щоб забезпечити створення та реалізацію соціального проекту в соціально-педагогічній діяльності, необхідно виконати комплекс робіт: інформаційних, аналітичних, організаційних, правових, фінансових, кадрових, матеріально-технічних, експертних, прогнозних тощо. 

     Все це має місце в „життєвому циклі проекту” (проектний цикл) – періоді часу з моменту його появи до остаточної реалізації. У такому сенсі проектний цикл являє собою схему або алгоритм, за допомогою якого відбувається встановлення певної послідовності дій при розробці та впровадженні проекту. Життєвий цикл проекту можна розділити на мікроцикли: 

- аналіз ситуації; 

- розроблення концепції проекту; 

- планування проекту; 

- його реалізація; 

- корекція проекту по підсумкам моніторингу; 

- оцінка результатів та підведення підсумків проекту.

  Проектування враховує і можливість невдалого експерименту з перевірки ідей. У цьому випадку потрібен ретельний аналіз причин: чим викликано невідповідність у вирішенні поставлених завдань? Процес соціального проектування ще називають «соціальним конструюванням».  Щоб забезпечити створення та реалізацію соціального проекту в соціально-педагогічній діяльності, необхідно виконати комплекс робіт: інформаційних, аналітичних, організаційних, правових, фінансових, кадрових, матеріально-технічних, експертних, прогнозних тощо.

Таким чином соціальний проект можна розглядати як сукупність технологічних, управлінських та організаційних рішень, спрямованих на вирішення соціальних проблем, поліпшення соціокультурних умов життєдіяльності особистості, проведення необхідних соціальних змін.

Висновок:

      Соціальне проектування — це проектування соціальних об'єктів, соціальних якостей, соціальних процесів і відносин. Соціальне проектування використовується як один з компонентів цілеспрямованої діяльності, коли розробляються різні варіанти рішення нових соціальних проблем; застосовується також при підготовці соціальних планів і програм з регулювання тих процесів і явищ, що підлягають перевтіленню. Результат соціального проектування — це науково обґрунтовані визначення варіантів планового розвитку нових соціальних процесів і явищ.

       Соціальне проектування повинно спиратися на такі параметри: 

- суперечливість соціального об'єкта; 

- багатовекторність розвитку соціального об'єкта; 

- неможливість опису соціального об'єкта кінцевим числом термінів будь-якої соціальної теорії (принципова неформалізованість); 

- багатофакторність буття соціального об'єкта; 

- наявність безлічі суб'єктивних складових, що визначають співвідношення належного й сущого стосовно розвитку соціального об'єкта; 

- суб'єктивні фактори формування соціального очікування, соціального прогнозу й соціального проектування; 

- фактори, що визначають різні критерії оцінки зрілості розвитку соціального об'єкта.

Суть соціального проектування полягає в тому, що людина або організація, перш ніж зробити яке-або дію, завжди спочатку обмірковує кілька варіантів, одному з яких після зіставлення віддається перевага/

Список використаної літератури

1.Безпалько О.В. Соціальне проектування [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://elibrary.kubg.edu.ua/2615/1/O_Bezpalko_SP_IL_KUBG.pdf

2.Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних проектів / О.О.Яременко, О.Р.Артюх, О.М.Балакірєва та ін. – К.:ДЦССМ, 2002. – 132с.

3.Пометун О.І. Молодь обирає дію: Соціальне проектування – новий підхід до виховання молоді // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практико зорієнтований збірник. – К.: Департамент, 2003. – С. 327-333. 

4.Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

5.Шахрай В.М. Технології соціальної роботи. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 464 с.

Замовити реферат Житомир

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: