Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Види та типи пам'яті

Категорія: Курсові |

види та типи пам'ятіКурсова робота з психології на тему: Види та типи пам'яті 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ ПАМ’ЯТІ 

1.1 Поняття пам'ять у науковій літературі

1.2 Види та типи пам’яті у психології

Висновок до Розділу 1

 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ ПАМ’ЯТІ

2.1 Організація та методи дослідження типів пам’яті

2.2 Аналіз результатів дослідження

Висновок до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше про курсову роботу з психології на тему "Види та типи пам'яті": Кількість сторінок - 37, список літератури - 20, ціна роботи - за домовленістю. 

Наукове дослідження проводилося на базі  ЗНЗ  № ???? м. Києва за участю учнів старших класів (11 клас). Всього – 18 учнів. Психологічний інструментарій дослідження типів пам’яті: Методика «Визначення типу пам'яті», Методика «Довготривала пам'ять», Методика «Вивчення логічної та механічної пам'яті». Замовити курсову роботу з психолоії: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Загальні висновки:

     Пам’ять — це система складних психічних процесів, за допомогою яких людина накопичує і зберігає у свідомості інформацію та відтворює її залежно від потреби. Такими процесами пам’яті є запам’ятовування, зберігання, відтворення і забування. Ці процеси тісно пов’язані між собою, формуються і виявляються в діяльності та залежать від неї.

     Пам'ять відіграє важливу роль у житті людини та її професійної діяльності. Вона лежить в основі будь-якого психічного явища і забезпечує єдність і цілісність особистості. Пам'ять називають цементом особистості. При порушенні пам'яті порушується психічне здоров'я людини, й особистість як цілісна система розпадається, руйнується. 

     Існує кілька засад класифікації типів пам’яті. Так, за характером психічної активності в діяльності розрізняють: рухову, емоційну, образну і словесно-логічну пам’ять. Залежно від переважного розвитку того чи іншого каналу, за допомогою якого в нервовій системі відбувається сприймання, зберігання і відтворення інформації, окремі люди можуть бути наділені різними типами пам’яті: зоровою, слуховою, моторною. Врахування типу пам’яті при виборі людиною професії, змістовними характеристиками якої вона є, забезпечує високу ефективність праці і професіоналізм в майбутньому. Однак найчастіше у людей досить добре розвинуті всі канали надходження інформації, що дає підстави говорити про змішаний тип пам’яті.

     Залежно від мети діяльності виділяють мимовільну і довільну пам’ять. Мимовільна пам’ять характеризується тим, що людина запам’ятовує і відтворює матеріал, не ставлячи перед собою мету щось запам’ятати чи пригадати. Якщо людина свідомо ставить перед собою завдання запам’ятати і зберегти матеріал, то таке запам’ятовування називається довільним.

Пам'ять характеризується трьома основними процесами: запам'ятовування (введення інформації в пам'ять), збереження (утримання) і відтворення. Організація запам'ятовування впливає на збереження. Якість збереження визначає відтворення.

      Наочно-образний тип пам'яті диференціюється залежно від того, який аналізатор виявляється найбільш продуктивним при запам'ятовуванні різних вражень. Відповідно до цього розрізняють наступні типи пам’яті: зоровий, слуховий, руховий, комбінований, або змішаний (зорово-слуховий, зорово-руховий і слухоруховий). Одні люди краще запам’ятовують те, що сприйняте зором, інші — при слуховому сприйнятті, треті — за участю рухових відчуттів, четверті — при змішаному способі запам’ятовування. Експериментальні дослідження показали, що найбільш поширеним є змішаний тип пам’яті. Чисті типи пам’яті зустрічаються рідко. У школярів вони спостерігаються в межах лише від 1 до 3% (дослідження Нечаєва); надалі, у зв’язку з розвитком тих або інших аналізаторів, відмінності між типами пам’яті можуть збільшуватися.

    За результатами нашого дослідження ми з’ясували, що 33, 33% респондентів мають комбіновані типи пам’яті, що є цілком прийнятним результатом, оскільки у “чистому вигляді” окремі типи пам’яті зустрічаються достатньо  рідко. Більша частина респондентів  - 66, 67 % мають високий рівень довготривалої пам’яті. Середній та низький рівень довготривалої пам’яті  мають однакові показники у групі досліджуваних по 16, 67% відповідно, а в сукупності – 33,33%. 

   Як випливає з результатів дослідження, абсолютна більшість  респондентів – 88, 88% мають низький рівень механічної пам’яті. Розвиток об’єму логічної пам’яті у переважної більшості досліджуваних (61,11% ) нижче середнього рівня, але в цілому в даній групі логічна пам'ять краще розвинута ніж механічна. Отже, у зв’язку з вищезазначеними результатами дослідження постає необхідність подальшого вивчення типів пам’яті та її властивостей, розвиток яких детермінує злагоджене функціонування мнемічних процесів людини.

Список використаної літератури:

1.Альманах психологических тестов / под ред. Р. Р. Римских, С. А Римских. – М. : КСП, 1996. – 400 с. 

2. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения // Психология памяти: Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – 3 е изд. – М.: “ЧеРо”, 2002. – 816 с.

3. Баддли А. Пам'ять: пер. с англ. / А. Баддли, М. Айзенк, М. Андерсон. — СПб.: Питер, 2011. — 560 с.

4. Бандурка О.М., Тюріна В.О., Федоренко О.І. Основи психології і педагогіки: Підручник. – Харків: Вид-во нац. ун-ту внутр.справ, 2003. – 365 с. 

5. Бочарова С.П. Психология и память. Теория и практика для обучения и работы / С.П. Бочарова. — Харьков: Гуманитарный центр, 2007. — 384 с.

6.Заика Е. В. Экспериментальные исследования памяти / Е. В. Заика. – Х.: «Гуманитарный Центр», 2013. – 396 с.

7. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк / [під ред. Л. Н. Проколієнко] – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.

8.Лебедєва Н. Г.  Психологія : навч. посіб. / Н. Г. Лебедєва, О. Т. Джурелюк, Д. О. Самойленко; Донбас. держ. техн. ун-т. - Алчевськ, 2008. - 268 c. 

9. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. / М’ясоїд П.А. – К.: Вища шк., 2001. – 487 с. – С. 278 – 296.

10. Макарова Л.Л., Синельников В.М. Загальна психологія: Навч. посібник для студентів ВНЗ. – Київ: Центр. навч. літ-ри, 2005.- 130с.

11.Маклаков А. Г. Общая психология / Маклаков А. Г. — СПб: Питер 2001. – 592 с.: ил. – С. 247 – 281.

12.Основи практичної психології: підручник / [В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.]. – К. : Либідь, 1999. – 365 с.

13.Пам'ять дитини / ред.: С. Максименко. - К. : Главник, 2004. - 95 c. 

14.Поліщук М. В. Вікова і педагогічна психологія: навчальний посібник / В. М. Поліщук. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми: Університетська книга, 2010. – 352 с.

15.Практична психологія. Методи вивчення особистості / С.І. Болтівець, Н.А. Бастуй та інші. Вип. 1. – Суми, 1992. – С. 141-162.

16.Психология личности: тесты, опросники, методики / Авт. Сост Н.В.Киршева и Н.В.Рябчикова. – М., 1995. – 220 с.

17.Психологічний словник / Під. ред. В. І. Войтка. – К. : «Вища школа», 1982. – 216с.

18. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов та ін. – К., 1999. – С. 217-245.

19.Рабочая книга школьного психолога/ Под ред.И.В.Дубровиной.– М.,1991.303 с.

20.Розвиток пізнавальних процесів дитини / упоряд.:С.Максименко, В.Маценко, О.Главник. – К.: Мікрос- переключення уваги. СВС, 2003. – 112 с.

Замовити курсову роботу з психології

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: