Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Соціальне виховання особистості у педагогічному досвіді Василя Сухомлинського

Категорія: Курсові |

Василь Сухомлинський з учнямиКурсова робота з соціальної педагогіки на тему: Соціальне виховання особистості у педагогічному досвіді Василя Сухомлинського

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

1.1 Проблема соціального виховання у соціально-педагогічній теорії

1.2 Зміст та функції соціального виховання

1.3 Головні ідеї педагогічної концепції В.Сухомлинського

 

Розділ  2. ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ В.СУХОМЛИНСЬКОГО В СОЦІАЛЬНО – ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Актуальність ідей  В.Сухомлинського в сучасному процесі соціального виховання

2.2 Використання досвіду В.Сухомлинського в процесі соціального виховання 

2.3 Соціально – педагогічні функції вчителя у педагогічній системі В.Сухомлинського 

Висновки

Список використаної літератури

Детальніше про курсову роботу з соціальної педагогіки  на тему: "Соціальне виховання особистості у педагогічному досвіді Василя Сухомлинського". Кількість сторінок - 32, список літератури - 30, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Висновок

Теоретичний аналіз наукової літератури, вивчення соціально-педагогічного досвіду свідчить про зростання інтересу вчених і педагогів-практиків до проблеми соціального виховання особистості.  Феномен соціального виховання може бути зрозумілим і розкритим у категоріальній єдності з такими поняттями, як соціальний розвиток і соціалізація. Суть указаної діалектичної єдності виявляється в такому: соціальний розвиток – загальний процес соціального становлення людини; соціалізація – розвиток, обумовлений конкретними соціальними умовами; соціальне виховання – відносно соціально контрольований процес розвитку людини в ході її соціалізації. Інакше кажучи, соціальне виховання постає як інтегрований, педагогічно керований і підконтрольний соціалізаційний процес.

Соціальне виховання – це процес і результат відтворення наступних поколінь на засадах турботи про соціокультурний розвиток суспільства. У межах соціальної педагогіки соціальне виховання може розглядатися як процес сприяння продуктивному особистісному росту людини під час вирішення нею важливих завдань взаємодії з оточуючим середовищем. Це, передусім, завдання досягнення життєвого успіху, соціальної компетентності, конкурентноздатності, соціального самовизначення у змінному щодо умов соціумі. Крім цього, соціальне виховання можна окреслити як систему цілеспрямованого впливу суспільства на цінності, відносини та життєві смисли окремої людини та соціальних макрогруп в інтересах узгодження особистісного  та загально суспільного розвитку.

  Головна функція соціального виховання полягає в передачі з покоління в покоління всього того основного досвіду, який людство накопичило в усіх сферах суспільно-економічного, політичного і культурного життя. А також направлене на створення гуманних відносин в суспільстві, пошук нових педагогічно-компетентних рішень у різноманітних кризових ситуаціях.

     Об’єктом соціального виховання є система соціальних відносин людини серед оточуючих, а предметом – процес педагогічного впливу на соціальні взаємовідносини людини протягом всього її життя і в різноманітних сферах її існування. 

      Проблемам навчання та виховання дітей в дусі гуманізму особливу увагу надавав  видатний український педагог В. О. Сухомлинський. Він неодноразово підкреслював, що немає і не може бути виховання гуманіста без людської любові і поваги до вихованців, бо саме розумна любов і повага роблять дитину

здатною піддаватись впливові педагога і колективу. Усі твори видатного педагога пройняті безмежною вірою в людину, щедрість і благородство її душі, невичерпне багатство інтелектуальних і моральних сил і в ті величезні виховні можливості, які створює суспільство. Учений - педагог ставить у своїх творах найрізноманітніші проблеми навчання та виховання. Це передусім проблеми морального й естетичного виховання, розумового розвитку, формування світогляду, проблеми всебічного гармонійного розвитку і громадянського виховання. Читаючи твори В. О. Сухомлинського, можна відзначити, що вони наповнені не тільки педагогічним, але і глибоким психологічним змістом.

    Виховання на основі пріоритету загальнолюдських цінностей у педагогічній діяльності В.О.Сухомлинського – це основа розробленої ним концепції гуманної педагогіки. У своїх працях Василь Олександрович дає відповіді на питання про значення та зміст загальнолюдських норм життєдіяльності. Він вважав, що людину слід навчати і виховувати тільки гуманною, у дусі загальнолюдських норм. В.О. Сухомлинський ставив людину на перше місце і виховання в ній всього людяного поклав в основу гуманної педагогіки. Демократична і гуманістична основа в його педагогічній спадщині ґрунтується на положенні про особливу і безумовну самоцінність людини, її власну людську гідність. 

Отже, основними ідеями гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського є:

• визнання особистості дитини вищою соціальною цінністю; 

• глибоке вивчення особливостей дитини; 

• творча, виборча опора на здібності, прагнення, дитячі бажання у педагогічному процесі; 

• бачення виховання у майбутньому; 

• гармонійний розвиток розуму і почуттів дитини; 

• насичення виховання проблемами людини, його духовного світу; 

• гуманізація міжособистісних відносин; 

• органічне поєднання виховання і навчання; 

• виховання красотою оточуючого світу; 

• забезпечення максимально сприятливих умов для вільного і творчого розвитку особистості. 

  Власною педагогічною діяльністю, унікальним педагогічним експериментом у Павлиській школі В.Сухомлинський переконливо довів, що школа як соціальний інститут спроможна повноцінно виконувати всі свої функції за умови тісної співпраці з соціальним оточенням, тобто за умови функціонування її як відкритої виховної системи. Виключно важливого значення надавав зв'язку діяльності школи з життям. Розвиваючи різноманітні форми взаємодії та співпраці з середовищем, школа В.Сухомлинського наповнила його педагогічним змістом, перетворилася з місця навчання дітей в освітньо-культурний виховний центр.

   Розглядаючи сутність діалектики розвитку гуманної особистості, В.О. Сухомлинський сформулював принципово важливе положення: гуманне виховання вимагає особливої культури педагогічної праці глибокого вдосконалення педагогічного процесу вглиб, у напрямі підвищення культури морально-емоційних відносин між вихователем і колективом, між вихователем і остистістю кожного вихованця.

Список  використаної літератури:

1. Антонець М.Я. Василь Сухомлинський і сучасність: особистісно-орієнтована шкільна освіта // Педагогічна газета. – 2001. –№11. – С.6.

2. Бех І.Д. Сухомлинський В.О. і проблема виховання в дитини почуття цінності іншої людини // Наука і освіта. – 2001. – №5. – С.10-14.

3. Біла О. Творче використання спадщини В.О.Сухомлинського у художньо-виховній роботі вчителя початкової ланки // Наука і освіта. – 2001. –№5. – С.7-9.

4.Бондар Л.С. До питання виховання моральних цінностей у школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Наука і освіта. – 2001. – №5. – С.18-21.

5.Волошина В.Я. Дидактична сутність поняття “Індивідуалізація” в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Наука і освіта. – 2001. – №5. – С.22-25.

6.Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. В.І.Сипченка. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2007. – 182 с.

7.Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 596

8.Жигайло Н. І. Соціально–виховні інститути в системі соціалізації особистості / Н. І. Жигайло // Соціальна педагогіка : підруч. / Н. І. Жигайло. – Львів : Новий Світ, 2007. – С. 117–123. 

9.Ісаченко В.В., Цокур Р.М. Використання ідей гуманістичної педагогіки В.О.Сухомлинського у практиці підготовки майбутніх педагогів // Наука і освіта. – 2001. –№5. – С.30-33.

10.Коваль Л., Звєрєва І., Хлєбік С. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 390 с.

11.Кондратенко Л.О. Виховання “справжньої” людини в спадщині В.О.Сухомлинського та "самоактуалізація особистості" в концепції А.Г.Маслоу: спроба порівняльного аналізу // Наука і освіта. – 2001. –  №5. – С.38-41.

12.Крамаренко Л. Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в навчально-виховному процесі // Рідна школа. – 2001. - №6. – С.12-14. 

13.Лимар Ю.В. Соціальне виховання в Україні: теоретико –методологічний аспект /

14.Лобанова С. І. Сучасні підходи до визначення сутності поняття "соціальне виховання" / С. І. Лобанова // Соціальна педагогіка : теорія і практика. – 2010. – № 3. – С. 19–28. 

15.Ніколаєнко С. Трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в законодавстві про освіту // Рідна школа. – 2003. – грудень (№12). – С.3-5.

16.Оржеховська В. Втілення гуманістичних ідей В.О.Сухомлинського у превентивній роботі з неповнолітніми // Наукові записки. – Вип. 52. – Ч.1. – Серія: Пед. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2003. – С.58-60.

17.Пащенко М. Ідеї В.О. Сухомлинського про роль сім'ї у вихованні загальнолюдських цінностей у практиці Сахнівської школи // Наукові записки. – Вип. 52. – Ч.1. – Серія: Пед. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2003. – С.179-182.

18.Пескун С. Вплив ідей В.О. Сухомлинського на формування природничо-наукового мислення школярів у навчально-виховному процесі // Наукові записки. – Вип. 52. – Ч.2. – Серія: Пед. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2003. – С.165-167.

19.Петрук Л.П. Виховання школярів засобами народної педагогіки у творчій спадщині В.О. Сухомлинського /Л. Петрук. – Рівне, 1994. – 151 с.

20.Поліщук В. Соціальний педагог у сучасній українській школі: в контексті поглядів В. О. Сухомлинського // Наукові записки. – Вип. 52. – Ч.1. – Серія: Пед. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2003. – С.190-194.

21.Розенберг А. Педагогіка Василя Сухомлинського як цілісна виховна система // Наукові записки. – Вип. 52. – Ч.1. – Серія: Пед. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2003. – С.66-69.

22.Савченко О. Я. Навчально-виховне середовище сучасної школи: діалог з В. О. Сухомлинським / О. Я. Савченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Миколаїв : МДУ, 2004. – Вип. 8. – С. 4–9.

23.Сейко Н.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. – Житомир: Житомир.держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с.

24.Сухомлинський В. О. Думки про шкільне виховання / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : у 5 т. : Т. 5. - К. : Рад. шк., 1976- 1977. -С. 378-392.

25.Сухомлинський В. О. Людина неповторна / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв.: у 5 т. – К. : Рад. шк., 1977. – Т. 5. – С. 80–96.

26.Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв. : у 5 т. – К. : Рад. шк., 1976. – Т. 1. – С. 55–206.

27.Сухомлинський В.А. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори: В 5-ти т. – Т. 3. – К. : Рад. школа, 1977. – С. 7-279.

28.Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський  // Вибр. твори: В 5-ти т. – Т. 2.  К. : Рад. школа, 1976. – С. 419-654.

29.Ткачова Н.О. Використання ідей В.Сухомлинського про опанування школярами цінностей „свобода" і „відповідальність" // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. – Вип. 5 (44). – Полтава, 2005. – Серія “Педагогічні науки”. – С.286-294.

30.Трансформація гуманістичних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі/ Збірник статтей /Упоряд. Н.А. Калініченко. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 210 с.

Замовити курсову роботу з соціальної педагогіки  на тему: "Соціальне виховання особистості у педагогічному досвіді Василя Сухомлинського"

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: