Шпатлевка стен под обои. Быстрая шпатлевка стен своими руками. Стоимость шпатлевки стен. Штукатурка стен цена. Быстрая штукатурка стен своими руками. Отделка стен штукатуркой. Декоративная отделка стен. Качественная отделка стен декоративным камнем. Отделка стен своими руками. Мини токарный станок своими руками. Как сделать токарный станок своими руками. Настольный токарный станок своими руками. Облицовка дома кирпичом. Качественная облицовка дома кирпичом фото. Наружная облицовка дома. Как начать бизнес с нуля. Быстро начать бизнес без вложений. Начать бизнес с нуля идеи. Канализация в частный дом. Хочу сделать канализация своими руками. Водоснабжение и канализация дома. Строительство фундаментов цены. Быстрая строительство фундамента своими руками. Технология строительства фундамента.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Інноваційні технології у процесі навчання математики

Категорія: Курсові |

вивчення математикиКурсова робота з педагогіки на тему: Інноваційні технології у процесі навчання математики

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

1.1Актуальність проблеми використання інноваційних технологій у навчанні  математики

1.2Інноваційні та сучасні педагогічні технології навчання математики

Розділ 2. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ.

2.1Методи впровадження інноваційних технологій у процесі навчання математики

2.2 Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності  використання інформаційних технологій на уроках математики

 2.3 Педагогічний досвід застосування  інформаційних  технологій на уроках математики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про курсову роботу з педагогіки на тему: Інноваційні технології у процесі навчання математики. Кількість сторінок - 35, список літератури - 26, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Висновок

 У сучасному світі освіта є соціальною і духовною опорою життєдіяльності людей. Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має не стільки теоретичне, скільки практичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується його історичного розвитку та перспектив, які пов’язані із так званими «високими технологіями». Сучасні інноваційні  технології побудовані на основі особистісно-орієнтованого педагогічного процесу, активізації та інтенсифікації діяльності, підвищення ефективності управління та організації навчального процесу.

   Урок  математики із застосуванням сучасних педагогічних технологій – це якісно новий тип уроку, на якому учитель узгоджує методику вивчення нового матеріалу з методикою застосування новітніх технологій, зберігаючи наступність по відношенню до традиційних педагогічних технологій. Дані технології дозволяють дитині працювати в своєму особистому режимі, не створюючи дискомфорту: «не встиг», «не почув» і т.д. Учням  з високими учбовими можливостями, вони створюють умови за той самий час отримати поглиблені й розширені знання, що значно економить час того кого навчають і того хто навчає. Причому дитина сама обирає рівень учбового матеріалу, який може (а головне хоче) засвоїти. Повністю розв’язується проблема «пропущеного» матеріалу. 

   Перелік основних сучасних інноваційних технологій, які можна застосовувати у викладанні математики:

1. Особистісно  - орієнтовані педагогічні технології;

2. Технології інтерактивного навчання;

3. Проектні технології;

4. Інформаційні технології;

5. Елементи технології «Створення ситуації успіху»;

6. Технології модульного навчання;

7. Ігрові технології.

   Переваги застосування інноваційних технологій  на уроках математики:

– самостійне виконання учнями завдань. Інтенсифікація самостійної роботи учнів.

– Зростання обсягу виконаних на уроках завдань.

– Індивідуалізація навчання.

– Розширення інформаційних потоків при використанні Internet.

– Підвищення мотивації та пізнавальної активності за рахунок різноманітності форм роботи, можливості включення ігрового моменту: розв’яжеш правильно приклади – відкриєш картинку, знайдеш помилку – просунешся ближче до мети казкового героя.

– В учителя немає необхідності весь час пояснювати та відповідати на питання; увагу учнів спрямовано на орієнтуючі схеми, в яких вони знайдуть все, що потрібно знати по даному питанні, разом з тим виховується самостійність;

– Низький бал отримати просто неможливо.

–  Роль учителя в такому навчанні – індивідуальна допомога конкретним учням.

  Отже, нагромаджений в Україні і за кордоном досвід свідчить, що інноваційні методи сприяють інтенсифікації й оптимізації навчального процесу. Вони дозволяють робити навчання доступнішим і цікавішим; моделювати різні ситуації, збагачувати досвід учнів через включення в різні навчальні і життєві ситуації та їхні переживання; створювати умови для розвитку в дітей здатності будувати певні стосунки в групі, визначати своє місце в ній, не допускати конфліктів, шукати компроміси, прагнути до діалогу, шукати і знаходити спільне розв’язання проблеми; вчити учнів формулювати власну думку,уміти її виражати і доводити свою точку зору, уміти наводити аргументи, уміти слухати свого товариша і поважати його думку; розвивати в учнів навички проектної діяльності, самостійної роботи, творчої роботи.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Аузіна М. О. Інноваційні процеси в освіті : навч. посіб. / О. М. Аузіна, А. М. Возна. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 103 с.

2. Біляніна О. Я. Інноваційні технології на уроках математики / О. Я. Біляніна, Є. М. Попович, А. І. Соловська // Математична газета. – 2006. – № 1. – С. 2–6.

3. Бранопольська Ж. Нові освітні технології у навчанні математики / Жанна Бранопольська // Математика (Шкільний світ). – 2009. – № 2 (січень). – С. 1–12.

4.Буркова Л.В. Класифікація педагогічних інновацій як елемент механізму управління інноваційним процесом в освіті // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи: Збірник наукових праць / Ред. кол. Л.І.Даниленко та ін. – К.:Логос, 2000. – С. 231-238.

5.Бурчак С. Проблема підготовки майбутніх учителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики в 5–6 класах / С. Бурчак, О. П'ятниця // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць / редкол.: З. П. Бакум, Я. В. Шрамко, І. В. Шелевицький та ін. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 38. – С. 8–11.

6.Віняр Л. Інновації на уроці / Л. Віняр // Математика. (Шкільний світ).– 

2006. – № 2 (січень). – С. 1–3.

7.Воролошина І. Як навчити мислити самостійно? (Технології формування та розвитку на уроках математики інтелектуально-творчого потенціалу інноваційної особистості в контексті креативної освіти) / І. Воролошина // Математична газета. – 2011. – № 11–12. – С. 7–21.

8.Годованюк Т. Використання інноваційних технологій учителем математики у старшій школі / Т. Годованюк // Математика в сучасній школі. – 2013. –  № 2. – С. 22–30.

9.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

10.Жалдак М. Система підготовки вчителя до використання ІКТ у навчальному процесі / М. Жалдак // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2011. – № 4–5. – С. 76–83.

11.Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

12.  Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3715-17

13.Ігнатенко М. Сучасні освітні технології / М. Ігнатенко // Математика в школі. – 2003. – № 5. – С. 2–6.

14.Ілляшенко В. Я. Професійно-педагогічна спрямованість математичної підготовки майбутніх вчителів математики / В. Я. Ілляшенко // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: зб. наук. праць. Вип. 4 / редкол. : В. М. Соловйов, Є. Я. Глушко, О. І. Олейніков та ін. – Кривий Ріг, 2004. – T. 1 : Теорія та методика навчання математики. – С. 67–73.

15.Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики: навчальний посібник / В.В. Корольський, Т.Г. Крамаренко, С.О. Семеріков, С.В. Шокалюк; науковий редактор академік АПН України, д.пед.н., проф. М.І. Жалдак. – Кривий Ріг: Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009. – 324 с. 

16.Карпінська І. Нестандартні уроки з математики./ І.Карпінська. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 214 с.

17.Лов’янова І. В. Урок математики в умовах різних навчальних технологій: практичний аспект / І. В Лов’янова // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. / редкол.: В. М. Мадзігон, Н. М. Бібік, М. І. Бурда та ін. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 314–320.

18.Маркова І. С. Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. (Метод проектів, комп’ютерні технології, розвивальне навчання)./ І.С.Маркова. – Х.: Основа, 2007 – 176 с.

19.Остапчук У. Застосування сучасних освітніх технологій / У. Остапчук // Математика в школі. – 2004. – № 8. – С. 11–17.

20.Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології./О.Пометун,Л.Пироженко. – К.:видавництво АСК, 2004. – 214с.

21.Приймак С. Інноваційні технології на уроках математики / С. Приймак // Математична газета. – 2012. – № 3. – С. 11–14.

22.Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF

23.Прохорова О. Впровадження сучасних педагогічних технологій в практику роботи / О. Прохорова // Математика (Шкільний світ). – 2006. –  № 31 (серпень). – С. 3–19.

24.Словак К.І., Семеріков С.О., Триус Ю.В. Мобільні математичні середовища: сучасний стан та перспективи розвитку // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – No12(19). – С. 102–109.

25.Триус Ю.В. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання математики: Монографія. – Черкаси: Брама-Україна. – 2005. – 400 с.

26.Урок математики в сучасних технологіях: теорія і практика. Метод проектів. Комп’ютерні технології. Розвивальне навчання / уклад. І. С. Маркова. – Харків : Основа; Тріада +, 2007. – 144 с.

Замовити курсову роботу з педагогіки

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: