Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Громадянсько - патріотичне виховання учнів сільської школи

Категорія: Курсові |

патріотичне вихованняКурсова робота на тему: Громадянсько - патріотичне виховання учнів сільської школи

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ ОСВІТИ

1.1 Зміст та завдання громадянського виховання учнів

1.2 Особливості  громадянського виховання у сільській школі

Розділ 2. ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВАННЯ

 2.1 Принципи патріотичного виховання у  сучасній школі 

2.2 Процес громадянсько – патріотичного виховання учнів сільської школи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про курсову роботу "Громадянсько - патріотичне виховання учнів сільської школи": 

Кількість сторінок - 30, список літератури - 30, ціна роботи - за домовленістю.

Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Уривок з курсової роботи "Громадянсько - патріотичне виховання учнів сільської школи":

     Громадянське виховання – це формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові, готовність до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання української держави. Воно покликане формувати громадянина-патріота, виробляти глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими й військово-технічними знаннями, спонукати до фізичного вдосконалення, а також вивчати бойові традиції та героїчні сторінки українського народу, його Збройних сил.

     Громадянська спрямованість навчально-виховного процесу дає можливість реально впливати на становлення конкретних життєвих компетентностей учнів сільської школи  на уроці та в позакласній діяльності, збільшити можливість кожного випускника школи зайняти гідне становище в суспільстві. Сучасний школяр спочатку прагне реалізувати свій потенціал у стінах школи, визначити свої пріоритети. Адже в цьому віці відбувається розвиток внутрішніх процесів, які призводять до формування поглядів, суджень про навколишній світ.

       На основі аналізу педагогічної літератури  можемо узагальнити мету та зміст громадянського виховання у школі: ціннісне ставлення до держави (до Конституції, законів символів держави, до прав та обов’язків дітей і дорослих); ціннісне ставлення до Батьківщини (до України, рідної землі, місця свого народження, до українського народу, до народних звичаїв і традицій, до свого роду, родини, до державної мови і рідної природи); ставлення до інших людей (повага до людей, гуманізм, толерантність, милосердя, доброта, чесність і порядність, готовність прийти на допомогу, совість); ставлення до себе як громадянина (усвідомлення себе громадянином держави, громадянська гідність, відповідальність, громадянський обов’язок, працелюбність, вимогливість до себе, що виявляються у вчинках, поведінці, діях).

   Для розуміння феномену «патріотизм» цінними є роботи сучасних психологів І. Беха, А. Богуш, М. Боришевського та інших. Так, І. Бех, розглядаючи сутність поняття «патріотизм», відзначав, що це фундаментальна особистісна цінність, та наголошував, що «...діяти патріотично щодо своєї Батьківщини і діяти бережливо щодо навколишньої природи вимагає від вихованця різних операційних вмінь» [1, с. 25]. Значна роль у розробці сучасної системи патріотичного виховання належить Чорній К.І., яка сформулювала методичні засади патріотичного виховання підростаючого покоління. За її переконаннями, нині пріоритетними напрямами вітчизняної науки і практики є особистісно - орієнтоване виховання національно свідомого громадянина-патріота, яке передбачає утвердження людини як найвищої цінності, навколо якої групуються всі інші суспільні пріоритети [28, с. 5]. 

   У контексті нашого дослідження ми розглядали не жертовний патріотизм, притаманний тоталітарній державі, а патріотизм громадянського спрямування, властивий правовій державі, який дає особистості змогу відчути себе морально збагаченою, політично компетентною, соціально захищеною, готовою відстоювати свої права та свободи. Основою патріотизму громадянського спрямування є свобода, рівноправність, почуття причетності до проблем суспільства і держави, гуманістична мораль. Стрижнем системи виховання в українській школі стає національна ідея, яка відіграє роль консолідуючого фактора в становленні молодого покоління, формування у нього активної громадянської позиції, відповідальності за себе, народ, країну. 

    Розбудова громадянського суспільства та утвердження демократичної правової держави потребує і відповідного підходу до виховання патріотів Української держави. Згідно з цим, метою виховання патріотизму у шкільній освіті має бути становлення громадянина-патріота своєї Батьківщини, для якого власна доля та доля країни нероздільні, готового турбуватися про народ, переконаного в необхідності розбудови країни як суверенної, незалежної, демократичної, правової і соціальної держави, здатного сприяти зміцненню толерантних відносин у суспільстві, знати свої права і обов’язки, прагнути до самовдосконалення та самореалізації на своє благо та процвітання України.  

      Мета патріотичного виховання у сучасній школі – створення умов для становлення громадянина - патріота України, носія патріотичних цінностей, готового самовіддано розбудовувати Батьківщину як суверену, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу. Носієм патріотизму в соціумі є особистість. Завдяки її творчості, зусиллям, ідеям розвивається соціальний феномен – патріотизм. Адже патріотизм – це не лише почуття, принцип, а й моральна цінність.

    Отже, сьогодні перед  школою стоїть складне і відповідальне завдання – виховати високоморальне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини. Складний процес героїко-патріотичного виховання у сільській школі здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей учнів. Пріоритетну роль тут повинні відігравати активні форми, що стимулюють творчість, ініціативу, самостійне та критичне мислення й базуються на принципі багатосторонньої взаємодії. До них належать різноманітні види дискусій, ситуаційно - рольові ігри, ігри-драматизації, «мозкові атаки», інтелектуальні аукціони, методи аналізу проблемної ситуації. 

    Проте не слід нехтувати й традиційними бесідами, диспутами, лекціями, конференціями, різними формами роботи з книгою та періодикою. Застосування наведених форм і методів громадянського та патріотичного  виховання повинно формувати в особистості поведінкові норми, що включають у себе вміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати відповіді, критично та всебічно розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадському житті, здатність орієнтуватися й адаптуватися в нових соціальних умовах, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших, самореалізуватися тощо.

Замовити курсову роботу: Громадянсько - патріотичне виховання учнів сільської школи

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: