Хочу продать квартиру. Ипотека можно ли продать квартиру быстро. Можно продать долю в квартире. В каком банке брать ипотеку. Стоит ли брать ипотеку сегодня. На какой срок брать ипотеку. Утепление стен своими руками. Быстрое утепление стен пенопластом своими руками. Технология утепления стен. Ремонт видеокарты ноутбука. Быстрый ремонт видеокарты своими руками. Сколько стоит ремонт видеокарты. В каком банке взять автокредит. Где выгоднее взять автокредит без проблем. Бесплатный сервер wow. Рейтинг серверов wow сайт. Сервера wow mangos. Чертежи самодельных станков. Скачать чертежи станков для холодной ковки. Сверлильный станок чертеж. Договор аренды квартиры. Стоимость аренды квартиры в Москве. Снять в аренду квартиру.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Математичний розвиток дошкільників у процесі вимірювальної діяльності

Категорія: Курсові |

уроки математикиКурсова робота на тему: Математичний розвиток дошкільників у процесі вимірювальної діяльності

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ  У ПРОЦЕСІ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ.

1.1Теоретичні засади формування логіко-математичних понять у дошкільників

1.2Навчання  вимірювальної діяльності у дошкільному віці 

1.3 Завдання математичного розвитку дітей дошкільного віку

 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ.

2.1Методичні основи математичного розвитку дошкільників в процесі вимірювальної діяльності

2.2Методи і прийоми формування у дітей уявлень і понять про величину предметів

2.3Методичні рекомендації щодо навчання дітей вимірюванню

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу "Математичний розвиток дошкільників у процесі вимірювальної діяльності": 

Кількість сторінок - 32, список літератури - 31 джерело, ціна роботи - за домовленістю.

Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

   З огляду на те, що пріоритетний напрямок нових освітніх стандартів становить реалізацію розвивального потенціалу освіти, актуальним завданням є забезпечення розвитку навчальних дій, спрямованих на математичний розвиток дошкільника. Чільне місце в математичному розвитку дошкільника у процесі формування початкових математичних понять посідає оволодіння дітьми відповідними, насамперед практичними, а також і розумовими діями. 

 Проблема формування математичних уявлень, математичної підготовки і математичного розвитку дітей дошкільного віку розглянута в багатьох дослідженнях у контексті різних наукових і методичних підходів. Логіко-математичний розвиток дошкільника - один з найважливіших аспектів його підготовки до школи оскільки передусім сприяє формуванню у майбутнього школяра вміння розв'язувати інтелектуальні і практичні завдання в різних видах діяльності, оперувати моделями розв’язку. Можливість і доцільність поєднання логічного та математичного аспектів були предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, як одне з основних завдань, що мають розв’язуватися в дошкільному віці, визнано перехід від конкретних емпіричних знань до понять наукового характеру. За основу введення таких понять беруться різні математичні та логічні дії.

    Логіко-математична компетентність старшого дошкільника характеризується цілим комплексом умінь. Зокрема, дитина: здійснює серіацію за величиною, масою, об’ємом, розташуванням у просторі, перебігом подій у часі; класифікує геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та чисельністю; вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час; здійснює найпростіші усні обчислення, розв’язує арифметичні та логічні задачі; виявляє інтерес до логіко-математичної діяльності; прагне знаходити свої шляхи розв’язання завдань, самостійно виводить нові знання із засвоєного;

 уміє розмірковувати, обґрунтовувати, доводити й відстоювати правильність свого міркування; правильно користується виразами, що означають положення предметів у просторі, вказує напрямки, пов’язані з орієнтацією у часі; довільно, у потрібний момент, відтворює знання, легко й швидко використовує їх у різних життєвих ситуаціях, проявляє у різних формах активності.

      Вимірювальна діяльність в дошкільному віці спрямована на вдосконалення вмінь і пов'язаних з ними уявлень (про деякі найпростіші види функціональної залежності між компонентами вимірювання: об'єктом, засобом і результатом). Діти старшого дошкільного віку повинні виділяти і позначати словом величину в горизонтальному і вертикальному напрямках, під тим самим кутом зору, тобто довжину, ширину і висоту, а також визначати товщину і масу предметів.

     Однією з актуальних проблем математичного розвитку дошкільників у процесі реалізації  є наступність у роботі дитячого садка і школи, а у зв’язку з цим – подальша розробка найефективніших методів та методичних прийомів навчання. Вивчення математики в початковій школі передбачає досить широку і глибоку орієнтацію дітей у кількісних і просторових відношеннях навколишньої дійсності. Сучасне ж навчання математики у дитячому садку не завжди повною мірою вирішує це завдання. Нерідко математичні знання діти засвоюють формально, без належного розуміння їх. Однією з причин такого рівня знань є недостатня розробленість окремих методичних питань.

  Дітей дошкільного віку необхідно навчати узагальнених прийомів і способів діяльності, здійснювати логіко-математичний розвиток дошкільнят, поєднуючи різні форми пізнавальної діяльності (індивідуально-фронтальні, колективно-фронтальні) та паралельно застосовуючи індивідуально-групову, колективно-групову та індивідуальні форми на фоні фронтальної організації праці. Такий варіант дає змогу здійснювати особистісний підхід до дітей у процесі формування початкових математичних понять, що уможливлює їх математичний розвиток. 

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ:

1.Баглаєва Н. І. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят [Текст] / Н. І Баглаєва // Дошк. вих. – 1999. – № 7. – С. 3–4.

2.Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / Наук. кер. та заг. Ред. О.Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2009. – 430 с. 

3.Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Наук. кер. А.М.Богуш; Авт.кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. та ін. // Вихователь-методист дошкільного закладу.- 2012.- спецвипуск.- С.1-30.

4.Белошистая А. В. Развитие математических способностей дошкольников: вопросы теории и практики / Анна Витальевна Белошистая. – М., Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 352 с.

5.Березина Р. Л. Формирование знаний о величине предметов у детей дошкольного возраста //Дошк. воспитание. - 1978. - No 11. - С. 28 - 32.

6.Блехер Ф. Н. Дидактические игры и занимательные упражнения в первом классе. – М. : Просвещение, 1964. – 184 с.

7.Грибанова О.К.Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1987.

8.Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ ст.» // Освіта. – 1992. – 2 грудня.

9.Дитина у дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / [під ред. К. Л. Крутій]. – Запоріжжя : Ліпс, 2011. – 188 с.

10.Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г.Кремень].- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 1040 c.

11.Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу: навчальний посібник / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 319 с.

12.Закон України «Про дошкільну освіту». – К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання», 2001.– 55 с. 

13.Іщенко Л. В. Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Л. В. Іщенко. - Умань : СПД Жовтий, 2008. - 95 c. 

14.Кононко О. Л. Методичні рекомендації реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / О. Л. Кононко, З. П. Плохій, А. М. Гончаренко. – К. : Світоч, 2009. – 202 с.

15.Конфорович А.Г., Лебедева З.Є. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1976. - 232 с.

16.Леушина А. М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста [Текст] / А. М. Леушина. –  М. : Просвещение, 1974. – 368 с.

17.Люблінська Г. О. Дитяча психологія / Г. О. Люблінська. – К. : Вища школа, 1974. – С. 153–167.

18.Михайлова З.А. Теория и методика развития математических представлений у дошкольников: [Хрестоматия. 1 и 2 части] / З.А. Михайлова, Р. Л. Непомнящая. – Санкт-Петербург : Изд-во: Фирма Икар, 1996. – 138 с.

19.Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. - 2002. - №7. - С.4 – 8.

20.Петерсен Л. Г. Математика для дошкольников. Раз – ступенька, два – ступенька / Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина – М. : Педагогика, 1996. – 96 с. 

21.Плетеницька Л.С. Формування елементів математичних уявлень у дошкільників. Частина 1, 2. – Івано-Франківськ, 1999. – 241 с.

22.Плетеницька Л. С. Логіко-математичний розвиток дошкільників (за програмою «Дитина в дошкільні роки») [Текст] / Л. С. Плетеницька, К. Л. Крутій – 2-е вид., стереот. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 156 с.

23.Позднякова В.В. Розвиток логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку. Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 349 с.

24.Савченко О. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / О. Савченко, О. Кононко. – К. : Ред. журналу «Дошкільне виховання», 1999. – 62 с.

25.Татаринова С. О. До проблеми формування логіко-математичних понять у практиці роботи дошкільного навчального закладу / С. О. Татаринова // Наука і освіта. – Одеса : Півд. наук. центр АПН України, 2010, № 8. - С. 148-151.

26.Туник І. Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільнят / І. Туник // Палітра педагога. – Київ : "Світич", 2004, №№ 3, 4. - С. 24-29, 26-29.

27.Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори / К. Д. Ушинський. – К. : Рад. школа, 1983. – Т. 2. – 350 с.

28.Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. /Под ред. А.А. Столяра. - М.: Просвещение, 1988. - 303 с. 

29.Фрейлах Н.И. Методика математического развития [Текст] / Наталья Ивановна Фрейлах. – М. : ИД«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2006. – 208 с.

30.Фунтикова О. А. Теоретические основы умственного развития дошкольников / О. А. Фунтикова. – Симферополь : Таврида, 1999. – 304 с.

31.Щербакова К.Й. Методика навчання математики дітей дошкільного віку. -К.: Вища школа, 1982. - 263 с. 

 

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: