Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Роль сім'ї та школи у формуванні особистості школяра

Категорія: Курсові |

особистість школяраКурсова робота з педагогіки на тему: Роль сім'ї та школи у формуванні особистості школяра

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. СІМ'Я ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ.

1.1Вплив сім’ї на формування особистості у педагогічних теоріях

1.2Роль сім’ї у формуванні особистості школяра

1.3Взаємодія сім’ї та школи  у процесі формування особистості школяра

Розділ 2. РОЛЬ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ  ШКОЛЯРА.

2.1Формування особистості школяра у навчально – виховному процесі

2.2Шляхи вдосконалення взаємодії  сім’ї та школи у формуванні особистості школяра

2.3Педагогічний досвід щодо формування особистості школяра у співпраці із сім’єю

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Уривок з курсової роботи з педагогіки на тему: Роль сім'ї та школи у формуванні особистості школяра

 Сім’я є найважливішим соціальним середовищем формування особистості і ключовим інститутом виховання, який відповідає не лише за матеріальний добробут дитини, але й за її моральне обличчя, навчальний і культурний рівень життя. Саме в ній формуються гуманні моральні основи особистості, оскільки сім’я є визначальною «школою» взаємин з людьми.

    Проте в зв’язку із загостренням економічної ситуації в країні умови сучасного життя спонукають батьків працювати на двох-трьох роботах або ж далеко від дитини, що значно скорочує час спілкування з дитиною, збіднює соціально-комунікативні зв’язки, заважає підвищенню освітнього і культурного рівня батьків, знижує виховний потенціал сім ї. Психологічний дискомфорт, нестабільна емоційна атмосфера в сім’ї, психолого-педагогічна некомпетентність батьків можуть спричинити негативні наслідки  для формування особистості школяра.

 Особливості стосунків батьків і дітей пов'язані з рівнем їх взаєморозуміння, формують і специфічний стиль спілкування між ними. Деякі батьки будують стосунки між дітьми на повазі й довірі. Інші вважають, що не обов'язково переконувати дітей у правомірності своїх вимог. У першому випадку формується дружній стиль спілкування, який грунтується на проханні, пораді, доброму гуморі, підбадьорюванні, тобто такий, який сприяє формуванню в дітей почуття власної гідності, розвиває максимальну самостійність і доброзичливість; у другому - складається командний стиль спілкування, який проявляється в безапеляційному тоні, вимогах безумовної слухняності. в надмірній різкості,залякувані тощо. Він формує скритність, безініціативність, озлобленість, жорстокість, низький рівень самоцінності.

     Кожний із цих способів спілкування впливає на емоційний стан дітей та моральний розвиток. Якщо доброзичливість і делікатність між батьками й дітьми створюють хороший настрій, приплив енергії, то командний стиль викликає образи, роздратування, зниження загального життєвого тонусу. пригнічений настрій. Від стилю спілкування залежать і виховні можливості сім'ї. Позитивні емоційні контакти батьків полегшують виховний вплив на них, негативні - ускладнюють. Спілкування між батьками й дітьми здебільшого має педагогічні засади і грунтується на духовному контакті, в основі якого лежить спільність прагнень: батьки як і діти хочуть, щоб їх любили.

      Успішність сімейного виховання значною мірою визначається активністю участі кожного з батьків у вихованні, частотою їх спілкування з дітьми і характером взаємовідносин між ними. Реалізація функцій спілкування в сім'ї залежить від виховного потенціалу, тобто комплексу умов і засобів, які визначають педагогічні можливості сім'ї. Цей комплекс включає матеріальні і побутові умови, структуру сім'ї, характер стосунків між її членами, рівень загальної культури батьків, особливості процесу сімейного виховання.

       Успіху в розв’язанні специфічних завдань формування гуманних батьківсько-дитячих взаємин можна досягти, якщо виховання у школі й сім’ї розглядати як єдиний процес. Значну допомогу по подоланню цих проблем повинна надати батькам школа шляхом консультацій, організації батьківського всеобучу, спільних з дітьми виховних заходів, свят тощо. Допомога буде ефективною лише в тому випадку, коли вчитель  отримає повну інформацію про виховні можливості сім'ї, її значення у вихованні школяра.

   Великого значення для формування особистості школяра має школа, особливо дитячий колектив. В середовищі дитячого колективу в особистості розвивається одна з найтонших потреб – потреба в людині. Вона є важливою для кожного школяра, особливо підліткового та юнацького віку. Саме в середовищі однолітків дитина може проявити себе в усіх соціальних ролях, що виконує, відчути всю палітру емоцій, виявити та розвити свої креативні здібності завдяки участі в різноманітній діяльності. Видатний педагог В. Сухомлинський був переконаний, що  саме в дитячому колективі криється найбільш значний потенціал для формування особистості дитини.

   Педагогічні колективи сучасних шкіл володіють значним психолого-педагогічним потенціалом, завдяки якому можуть надати батькам суттєву допомогу у вихованні дітей, сприяти покращенню внутрішньо-сімейного мікроклімату, встановленню адекватних взаємин між дорослими і дітьми. Недостатність відповідних знань у значної кількості дорослих членів сімей, невміння (а то й небажання) деяких батьків пізнати свою дитину, її вікові та індивідуальні особливості негативно позначаються на її розвитку, формуванні ціннісних орієнтацій. Проте така робота ще не набула масового характеру і реалізується тільки окремими школами, що утруднює виконання сім’єю виховної функції щодо формування особистості школяра.

   Водночас не можна не рахуватися з тим, що сучасна педагогізація сім’ї потребує науково-методичного та організаційного оновлення, спрямованого на гуманізацію взаємин батьків і дітей на спільних засадах діяльності, а також урізноманітнення форм і напрямків співпраці сім’ї та школи. Настійним завданням сьогодення має стати не пошук окремих ефективних форм і методів підвищення педагогічної культури сім’ї, а обґрунтування і утвердження системи роботи школи з батьками за обов’язкової умови повсякденного її удосконалення. Така система має включати науково обґрунтовані компоненти, базуватися на точному і, по можливості, більш повному врахуванні роботи конкретної школи, координувати зусилля педагогів і батьків у формуванні особистості школяра. Врахування цих чинників дозволить визначити часові й якісні параметри роботи, періодичність і тривалість різних заходів для батьків, батьків і дітей, основні напрями роботи з сім’єю.

Список використаної літератури:

1.Антонець М. Погляди В. О. Сухомлинського на процес шкільного навчання / М. Антонець // Рідна школа. — 2002. — N 5 — С. 16—18.

2.Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах : тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2001 року. – К.: Державний інститут проблем сім’ї та молоді, 2002. – 144 с.

3.Власюк М.В. Любити серцем / М. В. Власюк // Пед. вісн. : наук.-метод. журн. – 2013. – № 4. – С. 39-42. 

4.Дворук О. І. Процес виховання очима дитини /  О. І. Дворук; Відп. ред. Г. В. Луценко // Педагогіка та конкретні методики: Матеріали V Всеукраїнської студентської наукової конференції «Актуальні проблеми  природничих та гуманітарних наук у дослідженнях  студентської молоді» (Черкаси, 18–19 травня 2006 р.). – Черкаси: «Родзинка», 2006. – С. 109.

5. Державна національна програма «Освіта (Україна ХХІ століття)» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

6.Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

7.Захаренко О.А. Поради колезі, народженні в школі над Россю: Роздуми педагога. – Черкаси, 2005. - 90с.

8.Каменєва Н. С. Психологічний аспект соціалізації особистості в колективі в умовах гуманізації суспільства / Н. С. Каменєва // Social-science. – 2010. – № 2. – С. 131.

9.Кравець В. Історія Української школи і педагогіки. - Тернопіль, 1994.- 250 с.

10.Кравченко Т. В. Особливості взаємодії сім'ї і школи у формуванні особистості дитини / Кравченко Т. В. //Психолого-педагогічні проблеми сільської  школи/ наук. зб. / Уманський державний педагогічний університет імені Павла  Тичини. - К., 2005. - С. 122-128.

11.Кравченко Т.В., Трубавіна І.М. Допомога батькам у вихованні дітей. Методичні рекомендації. – К.: ДЦССМ, 2004. – 99с.

12.Кушнір В. Підходи до розуміння сім’ї і факторів сімейного виховання  / Кушнір В. // Зб.  наук. пр. Уманського  держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини. –  2009. – . № 2. – С. 200-205.

13.Левківський М.В. Історія педагогіки: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 360с.

14.Леонова Л. Педагогічні умови сімейного виховання в сучасних українських родинах / Л. Леонова // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2011. - № 3. - С. 163-170.

15.Максимова Н.Ю. Як порозумітися зі своїми дітьми (Конфліктологія для батьків): Методичні розробки / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна. – К., 2004. – 220 с.

16.Національна програма виховання учнів 1 – 12 класів (проект) // Виховна робота в школі. – 2008. –  №3. – С. 26 – 46.

17.Оржеховська В.М. Взаємодія навчального закладу і сім’ї: стратегії, технології і моделі: [навчальний практико-зорієнтований навчальний посібник] / В.М. Оржеховська, В.І Кириченко, Г.Г. Ковганич. – Х.: Видавництво «Точка»,  2007. – 192 с.

18.Педагогіка сімейного виховання : навч. посіб. / Л. М. Маценко. - К. : ДАКККіМ, 2009. - 147 c.

19.Педагогіка сімейного виховання: теорія і методика : навч. посіб. для  студ. пед. ун-тів / уклад.: С. С. Заєць, Т. В. Кравченко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Каф. соц. пед. та історії педагогіки. – Умань, 2011. - 127 c.

20.Педагогіка : Навч. посіб. для студ. пед. навч. закл. Ч. 2. Теорія виховання. Школознавство / В. Л. Омеляненко, С. Г. Мельничук, С. В. Омеляненко; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В.Винниченка. - Кіровоград, 2001 . - 138 c.

21.Позитивний клімат у сім'ї як запорука успішного формування особистості дитини / Н. Максимова, Л. Порох // Рідна шк. : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2013. – № 3. – С. 44-49.

22.Рацул А. Педагогічні умови родинно-сімейного виховання дітей / Рацул А. // Рідна школа 2007. –. № 4. – С. 53-56.

23. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

24.Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв. : в 5 т. — К. : Рад. шк., 1976. — Т. 2. — С. 149—418.

25.Туріщева Л.В. Вікові аспекти виховання школяра. // Виховна робота в школі. – 2006. – №8 – С.36-41

26.Фатєєва К. В. Роль сімейного виховання у формуванні особистості  / Фатєєва К. В. // Херсон. держ.  ун-т: зб. наук. пр.– 2009. – № 52. – С. 209-213.

27.Хрестоматия по истории зарубежной педагогики / Под ред А.И.Пискунова. – М., 1981. – С. 80-192.

 

28.Хромова О.Л., Кравченко Т.В. Вчимося виховувати: Метод. рек. для занять з батьками учнів загальноосвітніх шкіл. – К.: Пед. думка, 1996. – 36 с.

Детальніше про роботу: 

Курсова робота з педагогіки на тему: Роль сім'ї та школи у формуванні особистості школяра

Кількість сторінок - 35, ціна - за домовленістю.

Замовити куросву роботу з педагогіки: (067)994-09-24, (063)143-32-32 е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: