Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Підготовка молоді до сімейного життя в діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Категорія: Курсові |

підготовка молоді до сімейного життяКурсова робота на тему: Підготовка молоді до сімейного життя в діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ В ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

1.1.Обгрунтування доцільності підготовки молоді до сімейного життя

1.2. Готовність до сімейного життя як показник соціалізації особистості

1.3.Підготовка молоді до сімейного життя у роботі соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ 2. ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ     

2.1. Форми та методи роботи з підготовки молоді до шлюбу

2.2. Способи подолання неготовності молоді до сімейного життя центрами соціальних служб для сімї, дітей та молоді

2.3. Результати впровадженя тренінгової програми визначення готовності до шлюбу у діяльності центрів соціальних  служб

2.4. Охорона праці спеціалістів соціальних служб для сім’ї, молоді та дітей

Висновки Розділу 2

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ

 Замовити  курсову роботу  "Підготовка молоді до сімейного життя в діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді"  067 994 09 24, 063 143 32 32, ел.адреса:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Предмет: соціальна робота

Кількість сторінок: 52 ст., кількість додатків - 8, кількість джерел - 36.

Ціна роботи: за домовленістю.

Уривок з курсової роботи "Підготовка молоді до сімейного життя в діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді"

ВСТУП

  Актуальність дослідження. Сферу сімейних  стосунків  завжди регулювало суспільство за допомогою ціннісних орієнтирів, норм моралі й моральності. В останні роки відбулися досить важливі зміни сімейно-шлюбного інституту, спостерігається трансформація сімейних цінностей і традиційних підвалин. Руйнуються звичні стереотипи, що дає великий простір для самореалізації особистості, але водночас породжує низку нових соціальних і психологічних проблем і конфліктів: відбувається ріст соціально-психологічної дезадаптації чоловіка й жінки та дисгармонії сімейних відносин; посилюється неготовність молоді до шлюбу в усіх її аспектах: соціально-психологічному, матеріально - побутовому, сексуальному й ін.

      Зворотною стороною цього процесу є підвищення рівня внутрішньої конфліктності молодої родини, а також збільшення кількості розлучень, зниження народжуваності. Розлучення стають дедалі більш звичною формою рішення подружніх конфліктів, і мотивам до них стають відмінність характерів, відсутність духовної близькості. 

       Світовий досвід доводить, що зовнішні та внутрішні проблеми сім’ї більш ефективно вирішуються за допомогою спеціально організованої системи державної сімейної політики. Її суспільна значимість обумовлена специфічними проблемами сім’ї, підвищенням ролі держави в суспільному розвитку, оптимізації діяльності інших соціальних інститутів в інтересах  сім’ї.

      З метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та кожного з її членів, найповнішого виконання сім’єю своїх функцій, посилення ролі сім’ї як первинного осередку суспільства діють соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді різних рівнів. Ефективність такої діяльності забезпечується комплексним та довготривалим проведенням тематичних заходів, до участі у яких залучаються як спеціалісти соціальної сфери, так і безпосередні користувачі послуг – молодь та молоді сім’ї.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю вивчення змісту допомоги соціальними службами для сім’ї, дітей та молоді  сім’ям в зміцненні шлюбу. Молода сім’я як соціальний інститут, на який головним чином покладається вирішення демографічної проблеми, з яким пов’язуються подальші суспільні перетворення в країні, потребує особливої підтримки, уважного вивчення та глибокого аналізу її головних проблем і потреб, розробки на цій підставі відповідних програм її становлення й розвитку.

      Комплексний підхід у роботі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо підготовки молодих людей до сімейного життя, усвідомлення батьківства, формування здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров’я, профілактики раннього сирітства сприяє піднесенню престижу сім’ї, відродженню і популяризації національних цінностей української сім’ї, усвідомлення ролі родини у житті суспільства та у вихованні дітей.

        Проблеми молодої сім’ї, закономірності її буття і розвитку  досліджувались  у загальній та соціальній педагогіці, психології, філософії та соціології, зокрема  у працях таких вчених як М. Бердяєв, С.Гессен, Б. Лихачов, В. Шадриков;  про соціальну орієнтацію та етичне виховання молоді (Т. Афанасьєва, К. Баздирев, О. Безпалько, І. Бестужев-Лада, В. Бочарова, С. Голод, З. Зайцева, І. Звєрєва, А. Капська, Г. Лактіонова, Л.Нечепоренко, В. Переведенцев, А. Харчев); про аналіз соціально-психологічних механізмів розвитку готовності молоді до повноцінного сімейного життя (О. Бодальов, К. Вітакер, А.Іванов, Т. Говорун, І. Дубровіна, В. Зацепін, І. Кікінеджі, І. Кон, С. Ковальов, В. Колбановський, Г. Навайтіс, А. Обозова, Р. Овчарова, В. Чудновський, В. Штільбанс, П. Якобсон), про гендерні аспекти соціальних відносин (В. Алексеєва,  О. Балакірева, В.Бондаровська, Т. Говорун, Н.Грицяк, В. Кравець, І. Мунтян, Г. Назаренко, С. Федорова). 

З проблем соціальної роботи, підготовки соціального педагога в Україні виконано ряд дисертаційних досліджень. Так у дослідженні І.Д. Звєрєвої зроблено спробу розкрити історико-теоретичні та прикладні аспекти соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю в Україні. Дисертаційне дослідження Л.І. Міщик присвячене розв’язанню проблеми підготовки фахівців  соціальної роботи.

      Варто зауважити, що ні в педагогічній науці, ні в освітній практиці чітко не визначені сутність і зміст процесу підготовки молоді до сімейного життя. Спроба визначити концептуальні основи виховання майбутнього сім’янина в сучасному суспільстві почата в докторській дисертації В. Кравця [15; с. 39]. На думку вченого, головна ідея загальної стратегії виховання майбутнього сім’янина полягає у формуванні в учнівської молоді психологічної готовності до створення, збереження й зміцнення шлюбно-сімейних відносин, тобто до виконання ролі сім’янина.

     Отже, різноманіття соціальних проблем, що супроводжують розвиток українського суспільства, торкнулося й сучасної родини, проблеми якої породжують ситуацію, коли діти виявляються відірваними від сімейних традицій, що виявляється в неготовності до створення власної сім’ї, а також призводить до порушення адекватності уявлень про шлюбні стосунки.  Розв’язання зазначених вище проблем потребує від кваліфікованої розробки нових соціальних і психолого-педагогічних підходів та технологій у підготовці молоді до сімейного життя.

Мета дослідження: проаналізувати  зміст, форми та методи ефективної підготовки молоді до сімейного життя центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Відповідно до мети дослідження було сформульовано такі завдання:

1.Вивчити стан розробки проблеми підготовки молоді до майбутнього сімейного життя у сучасних наукових дослідженнях.

2.Узагальнити досвід роботи  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо підготовки молодих людей до готовності молоді до сімейного життя.

3.Дати характеристику окремим формам і методам підготовки молоді до сімейного життя в роботі соціальних служб.

4.Здійснити аналіз  ефективності тренінгів з питань підготовки молоді до подружнього життя серед клієнтів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Об’єктом дослідження: підготовка молоді  до сімейного життя.

Предмет дослідження:  діяльність соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у процесі підготовки молоді до сімейного життя.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань і перевірки припущення використано комплекс методів: теоретичні: аналіз наукової і методичної літератури, робіт вітчизняних та зарубіжних авторів з питань соціально-педагогічної діяльності, синтез, систематизація для обґрунтування змісту і методики підготовки молоді до сімейного життя; емпіричні: вивчення й узагальнення передового педагогічного досвіду підготовки молоді до формування повноцінної сім’ї та виконання у ній соціальних ролей чоловіка та батька з метою виявлення можливостей застосування ефективних форм та методів; інтерв’ювання, анкетування, бесіди, опитування для визначення рівнів підготовки молоді до сімейного життя; методи діагностики, безпосереднє і опосередковане спостереження, кількісний та якісний аналіз результатів експерименту з метою визначення ефективності проведеної дослідно-експериментальної роботи. 

Теоретичне значення: полягає в розробці  системи тренінгів для підготовки молоді  до сімейного життя в діяльності  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, науковому обґрунтуванні змісту і закономірностей готовності особистості до подружнього життя та виявленні основних суперечностей у сфері сімейних стосунків.

Практичне значення: полягає у розробці та впровадженні тренінгової технології підготовки молоді до сімейного життя в діяльності соціальних служб  сім’ї, дітей та молоді . За результатами дослідження  розроблено рекомендації щодо ефективного впровадження тренінгової технології у практичну діяльність центрів соціальних служб. 

Структура роботи: дослідження складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, який налічує 36 найменувань та 8 додатків. Загальний обсяг дослідження складає 52 сторінки.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: