Хочу продать квартиру. Ипотека можно ли продать квартиру быстро. Можно продать долю в квартире. В каком банке брать ипотеку. Стоит ли брать ипотеку сегодня. На какой срок брать ипотеку. Утепление стен своими руками. Быстрое утепление стен пенопластом своими руками. Технология утепления стен. Ремонт видеокарты ноутбука. Быстрый ремонт видеокарты своими руками. Сколько стоит ремонт видеокарты. В каком банке взять автокредит. Где выгоднее взять автокредит без проблем. Бесплатный сервер wow. Рейтинг серверов wow сайт. Сервера wow mangos. Чертежи самодельных станков. Скачать чертежи станков для холодной ковки. Сверлильный станок чертеж. Договор аренды квартиры. Стоимость аренды квартиры в Москве. Снять в аренду квартиру.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Поняття популяції в екології

 E-mail | Категорія: Контрольні | Перегляди: 1583 |

   популяціяВ біології не вщухають суперечки із приводу визначення поняття “популяція”.

   Вперше термін “популяція” було введено в біологію відомим датським  вченим Іогансеном у 1903 році для позначення “природної суміші особин одного і того ж виду, неоднорідної у генетичному відношенні”. У подальшому цей термін набув екологічного значення.

         Частина авторів вважає, що термін “популяція” може застосовуватися лише до тих груп, які досить тривалий час (у принципі – необмежено” можуть існувати без будь-яких контактів з іншими аналогічними групами “ (Шварц, 1969). За визначенням С.С.Шварца (1980), популяція – це елементарне угруповання  організмів певного виду, що має всі необхідні умови для підтримання  своєї чисельності неосяжно тривалиий час в умовах середовища, що  постійно змінюються.

 

    О.В.Яблоков визначає популяцію як “… мінімальну самовідтворну группу особин одного виду,  що протягом еволюційно тривалого часу населяє певний простір, утворюючи самостійну генетичну систему і формуючи власний екологічний простір (1987). При цьому автор підкреслює, що, “…популяція – завжди досить численна група особин, протягом великої кількості поколінь значною мірою ізольована від інших аналогічних груп особин”.

         При вивченні екосистем під терміном  “популяція” розуміють сукупність всіх особин даного виду, що входять до даної екосистеми. Подібної точки зору часто дотримуються фітоценологи, проте замість терміну “популяція“ в цих випадках вживать термін “ценопопуляція”, підкреслюючи цим, що це не просто сукупність рослин певного виду, а сукупність, що входить до конкретного ценозу (угруповання).

      О.М.Гіляров пропонує в екології під популяцією розуміти “будь-яку здатну до самовідтворення сукупність особин одного виду, більш-менш ізольовану  в просторі і часі від інших аналогічних сукупностей того ж виду.

    Дотримуючись логіки системного підходу, в екології під “популяцією” можна розуміти самовідтворну одновидову біосистему в рамках даної екосистеми.   Елементами популяції є особини, або різні розмірно-вікові групи особин, або певні стадії розвитку тощо (у залежності від цілей конкретного дослідження).

       Отже,  під популяцією розуміють сукупність особин одного виду з єдиним генофондом, яка формується в результаті взаємодії потоку генів (схрещування, міграції, запилення, запліднення, поширення зачатків — спор, клітин, насіння, личинок, яєць) та умов довкілля. Популяція — це елементарна одиниця існування виду й та одиниця, з якою «працює» природний добір. Порівняно з видом, популяція фенотипно й генотипно зазвичай однорідніша. Наприклад, у популяції берези, що росте на болоті, дерева тонші, слабші, чутливіші до грибних захворювань, ніж у популяції берези того самого виду, яка росте на сухих місцях.

          Популяції, як і біогеоценози, характеризуються багатьма показниками. З погляду екології, найсуттєвішим є показник мінімальної чисельності популяції, тобто такої чисельності, за якої в популяції ще підтримується необхідний рівень генетичної неоднорідності, завдяки чому вона не вироджується.

         Наприклад, у популяціях із великою чисельністю схрещування відбуваються здебільшого між особинами, що не є близькими родичами. Завдяки цьому в популяції не накопичуються шкідливі мутації й вона процвітає. В противному разі переважають близькоспоріднені схрещування, збільшується фонд генетичних захворювань, популяція вироджується й у подальшому зникає. Зазвичай (принаймні у тварин) мінімальна чисельність популяції становить кілька сотень особин. Послідовно підводячи популяції до мінімальної чисельності, людина знищує їх, навіть не вбиваючи останнього представника.

Література:

 

1.     Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. — К.: Либідь. 1995 — 368 с.

2.     Буравльов Є. П. Основи сучасної екологічної безпеки. — ВАТ “ІТН”, 2000. — 2 5 с.

3.     Екологія і закон: Екологічне законодавство України. У 2-х кн./ Відповідальний редактор док. юрид. наук, професор, акад. Андрейцев В. А. — К.: Юрінком їнтер, 1997. — 704 с.

4.     Екологічна безпека та охорона навколишнього середовища: Підруч. для вузів. — К., 2000 . — 452с .

5.     Законодавство України “Про охорону праці”: 6. нормат. док. К.: Поліграфкнига, 1995. — Т. 1, 2.

6.     Мусієнко М. М., Серебряков В. В., Брайон О. В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. — К.: Знання, 2002. — 550 с.

 

7.   7.  Серебряков В. В. Основи екології: Підручник. — К.: Знання- Прес, 2002. — 600 с.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: