Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Програма досліджень особливостей українського національного характеру

 E-mail | Категорія: Контрольні | Перегляди: 591 |

національний характерКонтрольна робота з етнопсихології:

1. Розробіть програму  досліджень особливостей українського національного характеру. 

 Дослідження проблеми національного характеру є актуальним як у загальнотеоретичному, так i соцiокультурному плані.  Поняття національного характеру,  яке фiксує факт певної психологiчної самобутностi i вiдмiнностi рiзних народiв, належить до числа широко вживаних у наковій літературі, але разом з тим – i до числа найбiльш невизначених, дискусiйних за змiстом.

     Українському національному характеру, українському менталітету, а також порівнянню їх з характером і психологічним складом інших народів присвячено чимало праць. Серед сучасних вітчизняних психологів проблеми етносу вивчали і вивчають: М. Шульга, П. Гнатенко, В. Павленко, С. Таглін, Л. Орбан, В. Хрущ, В. Москалець, М. Пірен, Л. Шкляр та ін. 

 Вагомим чинником актуальності дослідження особливостей українського національного характеру є сучасна ситуацiя вiтчизняного культурного i соцiально-полiтичного самовизначення. Iз здобуттям незалежностi Україна стала на шлях нацiонального вiдродження, i вже першi кроки на цьому шляху засвiдчили нагальну потребу у виважених свiтоглядно-теоретичних орiєнтирах щодо розвитку нацiональної самосвiдомостi i культурного оновлення. Все краще усвiдомлюється як науковцями, так i полiтиками вага етнопсихологiчної складової цих процесiв i необхiднiсть вiдповiдного теоретичного iнструментарiю для дослідження національного характеру українців.

      Національний характер не можна розуміти як статичний перелік подібних рис, властивих представникам певного етносу. Подібність психологічних рис у представників окремого етносу є похідною від історично-культурного устрою життєвого світу та вимог до особистості з боку культури, котра створює і відтворює певну “модель” бажаного для цієї культури типу особистості – “людини культури”; 

 Одним  з  перших  вітчизняних  дослідників характеру  наших  предків  можна  безумовно вважати  Нестора  Літописця,  який  у  “Повісті минулих  літ”  розглянув  основні  риси  полян, радимичів,  в’ятичів.  Український  характер досліджували  також  М.  Грушевський,  І.  Нечуй-Левицький, І. Франко, М. Костомаров, Г. Ващенко, О.  Вишневський,  Н.  Григоріїв,  Д.  Донцов, О. Кульчицький,  В. Ольховський, О. Субтельний, Д. Чижевський, В. Янів, Я. Ярема.

       Більшість  авторів  серед  рис  національного характеру  українців  відзначають  як  домінуючі гостинність  та  доброзичливість,  підвищену чутливість  та  емоційність.  Однак,  поряд  з позитивними, вчені  називають і негативні риси, серед  яких:  підвищена  увага  до  свого внутрішнього стану, невиправдані роздратування, схильність  до  гніву  та  образ,  готовність піддаватися  впливу  інших;  індивідуалізм,  який призводить  до  самоізоляції,  конфлікту  з  усім  і усіма. В окремих випадках ця риса може давати позитивний  результат  –  спричиняє  глибоко   позитивні форми творчості. На думку Н . Григоріїва, великі простори України привчили українців  до  байдужості,  пасивності,  охлялості, недбалості.

   Українцям притаманний колективізм, оскільки вони  звикли  ототожнювати  себе  з  єдиною значущою групою, найчастіше сім’єю, протягом усього життя, тож і проблеми розв’язують у колі сім’ї  та  близьких  друзів,  як  правило,  без  участі спеціалістів,  що  так  характерно  для індивідуалістських  суспільств.  Батьки,  що належать  до  колективістських  культур,  схильні підкреслювати  потребу  співпраці  і  схвалення  з боку  навколишніх,  і  формула-запитання  “що скажуть  люди?”  свідчить  про  важливість громадської  думки  у  визначенні  лінії  поведінки особистості,  що  не  є  характерним  для індивідуалістської орієнтації.

Характер  українців  сьогодні  потребує  глибокого  експериментального вивчення. Відомий дослідник  Д. Чижевський  наголошував на тому, що є три способи пізнання національного характеру: 

1) дослідження народної творчості; 

2) характеристика яскравих історичних епох, які пережив народ; 

3) характеристика найяскравіших представників українського  народу.

Ще один дослідник української ідентичності О. Кульчицький зосереджував свою увагу на чинниках творення національного характеру. До них, на думку вченого, належать: расові, географічні (гео-психічні — географічні чинники, які можуть формувати психіку людини), історичні, соціопсихічні (суспільні), культуроморфічні та глибинно-психічні (розгляд людини в глибинно-несвідомому психічному житті). Вчені досліджували особливості українського національного  характеру  з різних концептуальних позицій за допомогою аналізу мови, історії, культури, традицій, народної творчості тощо.

Отже, спираючись на дослідження українських вчених, можна скласти орієнтовна програму  дослідження особливостей українського національного характеру,  складається як з теоретичних,  так  з емпіричних  методів дослідження: 

1.Аналіз та узагальнення наукових джерел про природу, зміст та функції національного характеру, конкретні проблеми формування саме українського національного характеру: елементів психічного складу характеру, що передаються з покоління в покоління -  характерна поведінка, національні традиції, звичаї, звички, архетипи, які лежать в основі установок і ціннісних орієнтацій.

2.Традиційний аналіз документів та творів народної творчості, зокрема, вивчення архівних та документальних справ, що відтворюють характер українців; аналіз творів українського мистецтва, що зберігають риси національного характеру тощо.

3.Для розуміння таких феноменів людського співжиття, як етнос і нація, можна використовувати історичний метод (характеристика яскравих історичних епох, які переживукраїнський народ).  Гідне місце серед дослідників національного характеру українців належить М. Грушевському, котрий проблеми національної самоідентифікації вивчав насамперед як історик. Вагомим внеском у національне відродження є праця «Історія України-Руси». У своїх працях учений важливу роль приділяв аналізові соціально-політичних особливостей українців порівняно із сусідами. У дослідженнях, створених М. Грушевським в еміграції, акцентується увага на тому, що саме земля і свобода для українців були основною метою, чинником формування національного характеру українців.

4.Порівняльний метод можна застосовувати під час дослідження ментальних особливостей українства у порівнянні з іншими етносами.  До речі, одну з перших спроб осмислити явище  національного характеру українців здійснили представники Кирило-Мефодіївського братства, порівнюючи характер українців з російським світобаченням у праці «Дві руські народності» (1861), де М.Костомаров ґрунтовно охарактеризував внутрішній світ українців. 

  Національний характер як результат розвитку нації та національної культури в певних природних та історичних умовах є складним історико-культурним феноменом, що дозволяє вичленити і зрозуміти націю (народ) як самостійний, цілісний, поєднаний внутрішніми інтегративними чинниками суб’єкт історичної дії, котрий втілює в життя власну програму суспільного перетворення, створює власну культуру, відзначається особливостями світосприйняття та світорозуміння.

 Замовити контрольну роботу з етнопсихології: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: