Не работает мышка что делать. Почему не работает мышка на ноутбуке. Не работает беспроводная мышка. Почему не работает клавиатура. Почему не работает клавиатура на компьютере. Не работают некоторые кнопки клавиатуры. Как обшить ванну панелями. Скажите чем обшить стены в ванной. Обшить ванну пластиком фото. Приложения для android бесплатно. Скачать лучшие приложения для android. Приложение для планшетов android. Горнолыжные курорты финляндии. Лучшие горнолыжные курорты финляндии цены. Лучшие курорты финляндии. Как лечить воспаление легких. Воспаление легких симптомы основные. Воспаление легких лечение. Уроки по python. Учим python с нуля быстро. Как изучать быстро язык Python. Проблемы с сердцем симптомы. Основные признаки проблем с сердцем. Проблемы с клапаном сердца.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Контрольна робота з ділової мови

 E-mail | Категорія: Контрольні | Перегляди: 1380 |

ділова моваКонтрольна робота з ділової української мови: зразок виконання (5 завдань). 

1.Напишіть доповідну записку.

 Доповідна записка – це письмове повідомлення на ім’я  керівника установи, організації, в якому описується певний факт, певна подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень.

   Доповідна записка укладається з ініціативи її автора або за вказівкою керівника. Розрізняють внутрішні доповідні записки, що адресуються керівникові установи або підрозділу, де працює укладач, і зовнішні, що адресуються керівникові вищої організації.

       Доповідні записки бувають також інформаційного, звітного й ініціативного характеру. Зміст доповідної записки повинен бути точним і лаконічним; найкраще поділити його на частини.  В кінці подаються чітко сформульовані висновки й пропозиції.

Зразок доповідної записки

 

Інженерно-кулінарний  відділ                                                 Директорові 

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА                                                        Хлібзаводу №2 

12.06.1998                                                                         Стеценку О.М

Про результати перевірки якості

хлібобулочних виробів

    Проведений днями хіміко-лабораторний  аналіз хлібобулочних виробів (булок, батонів, бубликів, хліба білого 1 і 2 сорту) засвідчив грубі порушення при технології приготування виробів, невідповідність діючих норм і стандартів при оцінці органолептичним методом.

    Так , зокрема не відповідають нормі такі показники- кислотність, пористість, щільність, смакові якості даних хлібобулочних виробів.

    Вважаємо за доцільне прийняти необхідні заходи, щодо поліпшення роботи майстрів-пекарів і наголосити на суворому дотриманні ними технологічних і санітарних процесів приготування хлібобулочних виробів. 

 

 Головний інженер-кулінар  підприємства      ( підпис)                     А.М.Кащенко

 2. Поясніть значення слів, складіть із ними речення:

Інтерв’ю -  бесіда;                                   Дипломат – дипломник;

Економічний-економний;                         Загальний-спільний;

 Закінчити – завершити;                          Наголосити-підкреслити;

 Інтерв’ю - бесіда. Інтерв’ю - призначена для розповсюдження у друку, по радіо, телебаченню бесіда у формі запитань і відповідей з державними або будь-якими іншими діячами.

Наприклад: Вся країна з нетерпінням чекала інтерв’ю з лідером партії « Батьківщина» Юлією Тимошенко, коли стало відомо про її відставку з поста прем’єр-міністра України.

Бесіда - форма усного мовлення з певною особою чи групою людей, запланова  заздалегідь на  певну тему.

Наприклад:

Деканат факультету  економіки спільно з керівництвом банку « Аваль» підготували бесіду на тему подальшого працевлаштування студентів-відмінників. 

 Економічний – економний.

Економний - ощадливий, бережливий при витрачанні чого-небудь.

Наприклад:

Економне використання електроенергії  сприяє поліпшенню роботи енергетичної системи.

Економічний - 1 значення -що стосується економіки; 2 зн.. Господарський, має економічну спрямованість на систему заходів  держави в сфері виробництва і витрат.

Наприклад:

 Знання економічних законів ринку гарантує успішне застосування  їх у сфері бізнесу та підприємництва.

 Закінчити- завершити. 

Перевага надається слову завершити в офіційному контексті.

Завершити - закінчувати(велику справу) до кінця.

Наприклад: Головним завданням  в АПК на сьогоднішній день є насамперед завершити збирання хліба та  приступити до осінньо-польових робіт.

Закінчити - остаточно завершити якусь справу, процес.

Наприклад: Цього року я маю здійснити дві великі справи-закінчити школу і вступити до університету.

 Дипломант –дипломник;

Дипломант - особа, відзначена почесним дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі.

Наприклад:  Дипломант конкурсу « Червона Рута» Оксана Грищук отримала найбільшу кількість балів від журі та була запрошена для подальшої участі у фіналі конкурсу.

 Дипломник - автор дипломної роботи, підготовленої в училищі, технікумі чи вузі.

Наприклад: Дипломник лаборанта кафедри економіки Оникійчука Сергія здивував всіх викладачів високою майстерністю викладу  науковою інформації  та цікавими дослідженнями.

Загальний – спільний.

Загальний - який стосується, торкається всіх, поширюється на все. 

Наприклад: Обговорення проблем поширення ВІЛ-СНІДУ і профілактики захворювання робиться  для загального добра.

Також слово загальний вживається у значенні:

2.Призначений для спільного користування.

3.Що в ньому беруть участь усі присутні.

4. У повному обсязі, в цілому.  

5.Що містить лише суттєве; основний.

6.Позбавлений конкретності.

Спільний - що стосується однаковою мірою щонайменше двох осіб.

2. Що належить колективові, колективне, здійснюване разом з кимось.

 Наприклад: Рішення про відхилення законопроекту про державний бюджет України на 2007 рік було спільним для більшості депутатів.

 Наголосити – підкреслити. 

Дієслова рівноправні. В усному мовленні бажано вживати  підкреслив, якщо треба щось увиразнити, зосередити слухача на чомусь конкретному, особливому.

Підкреслити - у мовленні наголошувати на чому-небудь.

Наприклад:

Директор підприємства під час наради особливо  підкреслив значення технічного відділу у системі збуту продукції.

Наголосити - підкреслити якусь думку, звертати особливу увагу на що – небудь.

Наприклад:

Світова спільнота має наголосити на  необхідності збереження миру на території Іраку.

 3.Провідміняйте словосполучення: 234 працівники; сорок шостий маршрут;  дві третіх тиражу;  12 зупинка.

 234 працівники

 Н. Двісті тридцять чотири працівники.

Р. Двохсот  тридцятьох  чотирьох  працівників.

Д. Двомстам тридцятьом  чотирьом працівникам.

З. Двісті тридцять чотири працівники.

О.Двомастами тридцятьма чотирма працівниками.

М.(на) Двостах тридцятьох  чотирьох працівниках.

 

Сорок шостий маршрут

Н.Сорок шостий маршрут

Р.Сорока шостого маршруту 

Д.Сорока шостому маршруту

З.Сорок шостий маршрут

О.Сорока шостим маршрутом

М.(на) сорока шостому маршруті

 

Дві третіх тиражу

Н.Дві третіх тиражу

Р.Двох третіх тиражу

Д.Двом третім тиражу

З.Дві третіх тиражу

О.Двома третіми тиражу

М.(на) Двох третіх тиражу.

 

12 зупинка

Н. Дванадцята зупинка

Р. Дванадцятої зупинки

Д.Дванадцятій зупинці 

З.Дванадцяту зупинку

О.Дванадцятою зупинкою

М.(на)Дванадцятій зупинці

 

4. Перекладіть текст українською мовою:

         Переписка как форма  делового общения делится на собственно деловую и часто- официальную. Деловое письмо – это корреспонденция, направленная от имени одной организации, учреждения, фирмы  другой организации, учреждению, фирме. Она может быть адресована коллективу или одному человеку, выступающему в качестве юридического, не частного лица. К такой корреспонденции относятся коммерческие., дипломатические и другие письма.  Частным официальным  письмом является деловое послание,  адресуемое от имени частного лица, от частного лица частому лицу.  

 Листування як форма ділового спілкування  поділяється на власне ділове і часто – офіційне. 

  Діловий лист- це кореспонденція, направлена від імені однієї організації , установи, фірми. Вона може бути адресована колективу або одній особі, що виступає в якості юридичної, не приватної особи. До такої кореспонденції відносяться комерційні, дипломатичні і інші листи. 

  Приватним офіційним листом є ділове послання, адресоване від імені приватної  особи, від приватної особи приватній особі.

 5. Поясніть значення поданих слів: виробник, контролінг, дефіцит, субвенція.

 Виробник - підприємство, організація, компанія, особа, що виробляє продукцію, товари, надає певні види  послуг. 

 Дефіцит - у  галузі грошово- фінансових відносин- перевищення видатків над доходами. Розрізняють дефіцит комерційний і бюджетний. 

Комерційний дефіцит має місце на рівні господарських суб’єктів ( фірм) і виступає як перевищення  платежів над надходженнями, нестача коштів для задоволення поточних потреб.

Бюджетний дефіцит- перевищення державних видатків над доходами, що веде до зростання державного боргу.

2. Нестача матеріальних  цінностей порівняно з потребою, невідповідність пропозицій і попиту на товари та послуги.

 Контролінг — це сукупність способів і прийомів встановлення цілей організації, збирання й обробки інформації для аналізу і прийняття управлінських рішень, здійснення контролю за діяльністю підрозділів і організації в цілому. 

Використання контролінгу в організаціях дає змогу здійснювати інформаційне забезпечення прийняття рішень з метою оптимального використання виробничих ресурсів, об'єктивну оцінку сильних і слабких сторін діяльності для досягнення значних остаточних результатів (прибутку, зростання продуктивності праці, зниження витрат, економії ресурсів та ін.).

 Субвенція  вид державної грошової допомоги , що виділяється центральними органами влади на фінансування певних заходів, об’єктів. При порушенні цільового використання, субвенція має бути повернена органу, що її видав.

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: