Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.

Всі роботи на сайті "Курсова інфо" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право! 

Біосфера як середовище життя

 E-mail | Категорія: Контрольні | Перегляди: 2199 |

біосфераКонтрольна робота на тему: Виникнення та розвиток біосфери. Біосфера як середовище життя. 

      У буквальному перекладі термін “біосфера” означає сферу життя й у такому змісті він уперше був введений у науку в 1875 р. австрійським геологом і палеонтологом Едуардом Зюсом (1831 – 1914). Однак задовго до цього під іншими назвами, зокрема "простір життя", "картина природи", "жива оболонка Землі" і т.п., його зміст розглядався багатьма іншими натуралістами.

     Факти і положення про біосферу накопичувалися поступово в зв'язку з розвитком ботаніки, ґрунтознавства, географії рослин і інших переважно біологічних наук, а також геологічних дисциплін. Ті елементи знання, що стали необхідними для розуміння біосфери в цілому, виявилися зв'язаними з виникненням екології, науки, що вивчає взаємини організмів і навколишнього середовища. 

Біосфера є визначеною природною системою, а її існування в першу чергу виражається в круговороті енергії і речовин при участі живих організмів. Біосфера (у сучасному розумінні) – своєрідна оболонка Землі, що містить усю сукупність живих організмів і ту частину речовини планети, що знаходиться в безупинному обміні з цими організмами. Біосфера охоплює нижню частину атмосфери, гідросферу і верхню частину літосфери. 

          На рубежі ХІХ – ХХ ст. у науку усе ширше проникають ідеї цілісного підходу до вивчення природи, що у наш час сформувалися в системний метод її вивчення.  Результати такого підходу негайно позначилися при дослідженні загальних проблем впливу біотичних, чи живих, факторів на абіотичні, чи фізичні, умови. Так, виявилося, наприклад, що склад морської води багато в чому визначається активністю морських організмів. Рослини, що живуть на піщаному ґрунті, значно змінюють її структуру. Живі організми контролюють навіть склад нашої атмосфери. Число подібних прикладів легко збільшити, і усі вони свідчать про наявність зворотного зв'язку між живою і неживою природою, у результаті якої жива речовина значною мірою змінює лик нашої Землі. 

   Таким чином, біосферу не можна розглядати у відриві від неживої природи, від якої вона, з однієї сторони залежить, а з іншого боку – сама впливає на неї. Тому перед натуралістами виникає задача – конкретно досліджувати, яким образом і якою мірою жива речовина впливає на фізико-хімічні і геологічні процеси, що відбуваються на поверхні Землі й у земній корі. Тільки подібний підхід може дати ясне і глибоке представлення про концепцію біосфери. Таку задачу саме і поставив перед собою видатний учений Володимир Іванович Вернадський (1863 – 1945).

        Вихідною основою існування біосфери і біогеохімічних процесів, що відбуваються в ній, є астрономічне положення нашої планети й у першу чергу її відстань від Сонця і нахил земної осі до екліптики, чи до площини земної орбіти.  Це просторове розташування Землі визначає в основному клімат на планеті, а останній у свою чергу – життєві цикли всіх існуючих на ній організмів. Сонце є основним джерелом енергії біосфери і регулятором усіх геологічних, хімічних і біологічних процесів на нашій планеті. Безупинний процес еволюції, що супроводжується появою нових видів організмів, впливає на всю біосферу в цілому, у тому числі і на природні біокосні тіла, наприклад, ґрунт, наземні і підземні води і т.д. 

        Ми є спостерігачами і виконавцями глибокої зміни біосфери. Причому перебудова навколишнього середовища науковою людською думкою за допомогою організованої праці навряд чи є стихійним процесом. Корені цього лежать у самій природі і були закладені ще мільйони років тому в ході природного процесу еволюції. 

         Результат усіх перерахованих вище змін у біосфері планети дав привід французькому геологу Тейяр де Шардену довести, що біосфера в даний момент швидко геологічно переходить у новий стан – у ноосферу, тобто такий стан у якому людський розум і робота, являють собою нову могутню геологічну силу. Ноосфера – це біосфера, перероблена науковою думкою, що підготовляється всім минулим планети, а не короткочасне і перехідне геологічне явище. Людина, як і всі живі організми, як усяка жива речовина, є визначена функція біосфери, у визначеному її просторі-часі. Людина у всіх його проявах являє собою частина біосфери. 

     Вітчизняна традиція в екології пов"язана з концепцією біосфери. Саме біосфера як складна, диференційована, багаторівнева цілісність і закономірності її струкрути і функціонування вважаються предметом екології. Ця традиція закладена В.Вернадським і наслідується сучасними фахівцями -екологами.

Біосфера як середовище життя.

Біосфера - це сукупність частин земних оболонок (літосфера, гідросфера й атмосфера), що заселена живими організмами, перебуває під їхнім впливом і зайнята продуктами їхньої життєдіяльності.

Біосфера або сфера життя Землі не займає відокремленого положення, а розташовується в межах інших оболонок, охоплюючи гідросферу, тропосферу й верхню частину земної кори - її приповерховий і ґрунтовий шари. Живі організми зустрічаються й нижче ґрунтового шару - у глибоких тріщинах, печерах, підземних водах і навіть у нафтоносних шарах на глибині в сотні й тисячі метрів.

До складу живих організмів входять не менш 60 хімічних елементів, головні з яких (біогенні елементи) - це C, O, H, N, S, P, K, Fe, Ca і деякі інших. Живі організми пристосовуються до життя при екстремальних умовах. Спори деяких нижчих рослин витримують температури до -100 - -200°С. Бактерії зустрічаються в гарячих джерелах при Т=100°С й навіть в океанських гідротермах при Т=200-250°С, пристосувавшись до життя при величезних тисках.

У цілому на рослини доводиться 99% біомаси, а на тварини і мікроорганізми - усього 1%.

Біосфера - це самий потужний акумулятор сонячної енергії завдяки фотосинтезу рослин. Підраховано, що тільки фітопланктон океану поглинає 0,04% сонячної енергії, що надходить на поверхню Землі. За геологічну історію Землі біосфера нагромадила в надрах колосальну кількість енергії - у товщах вугілля, нафти, скупченнях горючого газу й горючих сланців, якими зараз людство широко користується.

Біосфера, її біохімічна діяльність забезпечує планетарну рівновагу на Землі - рівноважний стан газів, складу природних вод, круговорот речовини. Утворення живої речовини й акумуляція нею енергії супроводжується одночасно й діаметрально протилежними процесами - розпадом органічних сполук і перетворенням їх у прості мінеральні з'єднання - CO2, воду, аміак зі звільненням енергії; у цьому й складається сутність біологічного круговороту речовини.

      Життя на нашій планеті виникло мільярди років назад в процесі тривалої еволюції різноманітних фізико-хімічних систем, які включали й органічні речовини. Близько 400 млн. років назад перші живі істоти почали заселяти сушу. Сьогодні ж скрізь поширені різноманітні нащадки перших організмів.

    Всі сучасні види рослин, тварин і мікроорганізмів тією чи іншою мірою споріднені між собою. Всі вони протягом мільярдів і мільйонів років живилися, розмножувались, відмирали і змінювались під впливом природного добору і завжди впливали на середовище свого існування, корінним чином обновився склад атмосфери, природних вод, осадових порід. Кисень, поклади вугілля, нафти, вапняків, ґрунтовий покрив – прямий результат діяльності живих організмів. Непрямих результатів впливу живого є ще більше і вони не менш важливі (наприклад – озоновий екран атмосфери, що затримує згубне для всіх наземних мешканців короткохвильове космічне випромінювання).

       Сучасна діяльність людини багато в чому нанесла шкоду довкіллю, тому одне з завдань сучасної екології – це вивчення регуляторних процесів в біосфері, створення наукового раціонального її використання.

Список літератури:

1.Г.О.Білявський, Л.І. Бутченко, В.М. Навроцький. Основи екології:Теорія та практикум. Навч.посібник.-К.: Лібра, 2002.-352с.

2.Бойчук Ю.Д., Солошенко Є.М. Бугай О.В.  Екологія і охорона навколишнього середовища : Навч.Посібник.- Суми: ВТД  «Університетська книга»,2002.- 284с.

3.Основи екології та екологічного права: Навч.Пос./ Бойчук  Ю.Д., Шульга М.В., Цалін Д.С., Дем’яненко В.І; За заг. Ред..  Ю.Д  Бойчука і М.В. Шульги. – 2-ге вид., випр. І доп.- Суми: ВТД « Університетська книга» ; К.: Видавн.дім « Княгиня Ольга» - 2005.- 368с.

4.Основи загальної екології. Під заг ред. В. П. Кучерявий.-Львів.- 2004.- 452с.

5.. Білявський Г. О., Фурдуй Р. С., / Основи екологічних знань: Підручник. К.: Либідь, 1997. 288 с.

Контрольна робота на тему: Виникнення та розвиток біосфери. Біосфера як середовище життя. Замовити контрольну роботу з екології, біології в Житомирі 

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Comments: